Smlouvy 2022


56/1/2022 - zřízení VB E.GD parc. č. 1135/1
56/3/2022 - Alis software
56/4/2022 - dodatek - střecha na ZŠ
56/5/2022 - služby GDPR
56/6/2022 - sdružené dodávky elektřiny
56/7/2022 - sdružené dodávky plynu
56/8/2022 - licenční smlouva software
56/9/2022 - dodatek knihovnické služby
59/10/2022 - vstupní dveře na budovu 117
59/11/2022 - VB E.GD obnova I
59/12/2022 - VB E.GD obnova III
59/13/2022 - VB E.GD obnova II
56/14/2022 - zápůjčka mobilhouse
56/15/2022 - oprava střechy radnice
56/16/2022 - VB EG.D parc. 625_1
56/17/2022 - VB EG.D parc. 1518
56/18/2022 - rekonstrukce stokové sítě stoky A-2.část
56/19/2022 - kupní, parc. č. 1163
56/20/2022 - Žaluzie do ZŠ
56/21/2022 - dodatek k software zápisy
56/22/2022 - oprava přístavby
56/23/2022 - ZŠ 4 rekonstrukce VEOS
56/24/2022 - kupní o prodeji nemovitosti
56/25/2022 - kupní o prodeji nemovitosti
56/26/2022 - kupní o prodeji nemovitosti
56/27/2022 - koncert DLŘ Děda Mládek
56/28/2022 - nájemní nebytové prostory
56/29/2022 - nájemní nebytové prostory
56/30/2022 - o dílo - oprava pomníčků a kříže na hřbitově
56/31/2022 - o dílo - oprava pomníčků
56/32/2022 - dodatek č. 1 okna na ZŠ
56/33/2022 - dodatek č. 2 okna na ZŠ
56/34/2022 - oprava víceúčelového hřiště
56/35/2022 - rekonstrukce stokové sítě-administrace dotace
56/36/2022 - rekonstrukce stokové sítě-TDI
56/37/2022 - OSA rozhlas
56/38/2022 - kupní - Povodí Moravy
56/39/2022 - individuální dotace Římskokatolická farnost
56/40/2022 - individuální dotace Brďo Vlkani
56/41/2022 - individuální dotace FK
56/42/2022 - individuální dotace Zuzanky
56/43/2022 - individuální dotace TJ Sokol
56/44/2022 - individuální dotace Slovácký krůžek
56/45/2022 - individuální dotace Jatelinka
56/46/2022 - individuální dotace Heriny
56/47/2022 - individuální dotace SDH
56/48/2022 - individuální dotace Kynologové
56/49/2022 - individuální dotace Myslivecký spolek LUH
56/50/2022 - individuální dotace Chovatelé
56/51/2022 - individuální dotace Rybáři
56/52/2022 - individuální dotace Tři topoly
56/53/2022 - individuální dotace Zahrádkáři
56/54/2022 - individuální dotace Brouček
56/55/2022  - koncert DLŘ Inflagranti
56/56/2022 - dodatek č. 1 veřejné osvětlení
56/57/2022 - poskytnutí dotace SFŽP Kanalizace
56/58/2022 - o poskytnutí individuální dotace - Ryba
56/59/2022 - o vytvoření díla - fotografická kniha o Moravské
56/60/2022 - o dodávkách elekřiny
56/61/2022 - kupní BR4
56/62/2022 - nadace VIA - příspěvek na DLŘ
56/63/2022 - Koncert Hradišťan DLŘ
56/65/2022 - oprava pláště MŠ
56/66/2022 - zajištění odborné praxe
56/67/2022 - dodávky elektřiny DPS
56/68/2022 - nájemní České dráhy
56/69/2022 - VŘ oprava sokolovny
56/70/2022 - rekonstrukce víceúčelového hřiště
56/71/2022 - VaK - fotbalové kabiny
56/72/2022 - nájemní DPS
56/73/2022 - hody - kolotoče
56/74/2022 - darovací Charita
56/75/2022 - darovací Adra
56/76/2022 - pozemek BR4
56/77/2022 - pozemek BR4
56/78/2022 - dotace z nadace VIA - DLŘ
56/79/2022 - darovací ČČK
56/80/2022 - darovací Myslivecký spolek LUH
56/81/2022 - dodatek č. 1 - oprava střechy radnice
56/82/2022 - darovací pozemek
56/83/2022 - OSA DLŘ
56/84/2022 -  TEDOM dodávka energií
56/85/2022 - oprava budovy 117
56/86/2022 - rekonstrukce sokolovny
56/87/2022 - E.GD přípojka NN
56/88/2022 - E.GD přípojna NN
56/89/2022 - dodatek č.1 služby BOZP
56/90/2022 - Remedia příspěvek na automobil
56/91/2022 - příměstský tábor
56/92/2022 - dotace JMK DLŘ
56/93/2022 - VB JMK Obnova VO I
56/94/2022 - VB JMK Obnova VO II
56/95/2022 - VB JMK Obnova VO III
56/96/2022 - darovací Obec Týnec
56/97/2022 - darovací Obec Týnec
56/98/2022 - darovací Obec Týnec
56/99/2022 - dodatek oprava pláště MŠ
56/100/2022 - dodatek oprava pláště ordinace
56/101/2022 - 80 výtisků knihy Naše historie
56/102/2022 - oprava pomníčků na hřbitově
56/103/2022 - prodej Faresin
56/104/2022 - směnná - pozemky Agromoravia
56/106/2022 - dodatek č. 1 - darovací PPF
56/107/2022 - rozšíření rozhlasového a varovného systému
56/108/2022 - dodatek č. 1 oprava budovy 117
56/109/2022 - kontejnery na sběr textilu
56/110/2022 oprava boží muky
56/111/2022 - dodatek č. 1 Rekonstrukce stokové sítě
56/112/2022 - příspěvek na ubyt.uprchlíků
56/113/2022 - příspěvek na ubyt. uprchlíků
56/114/2022 - vánoční koncert Inflagranti
56/115/2022 - prodej vozidla
56/116/2022 - příspěvek na ubyt. uprchlíků
56/117/2022 - dodatek č. 1 obnova ZŠ 1. stupně
56/118/2022 - darování části party stanu
56/119/2022 - strategický plán
56/120/2022 - kupní o prodeji nemovitosti
56/121/2022 - Adaptační strategie Regionu Podluží
56/122/2022 - VB E.GD
56/123/2022 - VB E.GD
56/124/2022 - dotační management Likvidace Suti
56/125/2022 - dodatek č. 2 - Rekonstrukce stokové sítě
56/126/2022 - Strategické řízení - pasport kanalizace
56/127/2022 - Strategické řízení - pasport dopravního značení
56/128/2022 - Strategické řízení - pasport hřbitova
56/129/2022 - Strategické řízení - pasport městského mobiliáře
56/130/2022 - Strategie odpadového hospodářství
56/131/2022 - Strategie rozvoje veřejné zeleně
56/132/2022 - připojení k distribuční soustavě EG.D
56/133/2022 - kupní o prodeji nemovitosti
56/135/2022 - zajištění přeložky plyn.zařízení
56/136/2022 - o zřízení VB - GasNet
56/137/2022 - příspěvek na ubytování uprchlíků
56/138/2022 - nájemní DPS
56/139/2022 - dodatek č. 3 Rekonstrukce stokové sítě
56/140/2022 - vystoupení DLŘ
56/141/2022 - zahradní prvky v MŠ
56/142/2022 - příspěvek na ubytování uprchlíků
56/143/2022 - o prodeji nemovitosti
56/144/2022 - o spořícím účtu
56/145/2022 - o vkladovém účtu
56/146/2022 - nájemní DPS
56/147/2022 - dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - TJ Sokol
56/148/2022 - dodatek k pachtovní smlouvě
56/149/2022 - kupní pozemky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam dál?

Registr smluv