Smlouvy 2023


56/1/2023 - veřejnoprávní - dotace na hroby
56/2/2023 - kupní o prodeji nemovitosti
56/3/2023 - o dílo - zpracování videoreportáží
56/4/2023 - obnova VO I. II. a III.
56/5/2023 - o výkonu funkce lesního hospodáře
56/6/2023 koncert DLŘ The People
56/7/2023 o bezúplatném převodu
56/8/2023 dodatek č. 1 zahradní prvky školka
56/9/2023 darovací - ubytování uprchlíků
56/11/2023 výpůjčka Služby zametací vůz
56/12/2023 věcné břemeno E.GD
56/13/2023 věcné břemeno E.GD
56/14/2023 individuální dotace Kulturisti
56/15/2023 kupní - osobní automobil
56/16/2023 Nadace Via - poskytnutí příspěvku
56/17/2023 individuální dotace Slovácký krůžek
56/18/2023 dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb
56/19/2023 poskytnutí dotace ze SFŽP - likvidace suti
56/20/2023 individuální dotace TJ Sokol
56/21/2023 individuální dotace Zuzanky
56/22/2023 individuální dotace Zahrádkáři
56/23/2023 individuální dotace Neonky
56/24/2023 individuální dotace Neoveské Heriny
56/25/2023 individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů
56/26/2023 individuální dotace Myslivecký spolek LUH
56/27/2023 individuální dotace Hnutí Brontosaurus
56/28/2023 individuální dotace Rybáři
56/29/2023 individuální dotace RK Brouček
56/30/2023 souhlas se stavbou vodov.přípojky
56/31/2023 individuální dotace Tři Topoly
56/32/2023 individuální dotace Chovatelé
56/33/2023 individuální dotace FK MNV
56/34/2023  individuální dotace Jatelinka
56/35/2023 individuální dotace Kynologové
56/36/2023 zpracovní studie Volnočasové centrum
56/38/2023 darovací modeláři
56/39/2023 spoluf. soc. služeb ORP Břeclav
56/40/2023 dodatek č.1 dotace změna ÚP
56/41/2023 dodatek č. 3 odpady
56/42/2023 dodatek č. 1 Rozšíření rozhlasového a varovného systému
56/43/2023 smlouva o zajištění služeb pověřence GDPR
56/44/2023 licenční smlouva OSA rozhlas
56/46/2023 o pronájmu kontejner knihovna
56/47/2023 o příkazu - VŘ oprava ZŠ II. st.
56/48/2023 darovací Malovaný kraj
56_49_2023 realizace VŘ oprava radnice
56_50_2023 nájemní Barmed
56_51_2023 dodatek č. 1 dotace likvidace suti
56_52_2023 dodatek č. 2 financování IDS JMk
56_53_2023 darovací tombola Jarní bál
56_54_2023 darovací tombola Jarní bál
56_55_2023 Hudební produkce The Teachers
56_56_2023 dodatek - mobilní domy
56_57_2023 o dílo - oplocení ve dvoře úřadu
56_58_2023 poskytování právních služeb
56_59_2023 pořízení software KEO
56_60_2023 o dílo - oprava kabin
56_61_2023 dodatek - mobilní služby Vodafone
56_62_2023 darovací - Linka bezpečí
56_63_2023 o pronájmu - MUDr. Špačková Kučerová


 

  

 

 

 

Kam dál?

Registr smluv