Smlouvy 2023


56/1/2023 - veřejnoprávní - dotace na hroby
56/2/2023 - kupní o prodeji nemovitosti
56/3/2023 - o dílo - zpracování videoreportáží
56/4/2023 - obnova VO I. II. a III.
56/5/2023 - o výkonu funkce lesního hospodáře
56/6/2023 koncert DLŘ The People
56/7/2023 o bezúplatném převodu
56/8/2023 dodatek č. 1 zahradní prvky školka
56/9/2023 darovací - ubytování uprchlíků
56/11/2023 výpůjčka Služby zametací vůz
56/12/2023 věcné břemeno E.GD
56/13/2023 věcné břemeno E.GD
56/14/2023 individuální dotace Kulturisti
56/15/2023 kupní - osobní automobil
56/16/2023 Nadace Via - poskytnutí příspěvku
56/17/2023 individuální dotace Slovácký krůžek
56/18/2023 dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb
56/19/2023 poskytnutí dotace ze SFŽP - likvidace suti
56/20/2023 individuální dotace TJ Sokol
56/21/2023 individuální dotace Zuzanky
56/22/2023 individuální dotace Zahrádkáři
56/23/2023 individuální dotace Neonky
56/24/2023 individuální dotace Neoveské Heriny
56/25/2023 individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů
56/26/2023 individuální dotace Myslivecký spolek LUH
56/27/2023 individuální dotace Hnutí Brontosaurus
56/28/2023 individuální dotace Rybáři
56/29/2023 individuální dotace RK Brouček
56/30/2023 souhlas se stavbou vodov.přípojky
56/31/2023 individuální dotace Tři Topoly
56/32/2023 individuální dotace Chovatelé
56/33/2023 individuální dotace FK MNV
56/34/2023  individuální dotace Jatelinka
56/35/2023 individuální dotace Kynologové
56/36/2023 zpracovní studie Volnočasové centrum
56/38/2023 darovací modeláři
56/39/2023 spoluf. soc. služeb ORP Břeclav
56/40/2023 dodatek č.1 dotace změna ÚP
56/41/2023 dodatek č. 3 odpady
56/42/2023 dodatek č. 1 Rozšíření rozhlasového a varovného systému
56/43/2023 smlouva o zajištění služeb pověřence GDPR
56/44/2023 licenční smlouva OSA rozhlas
56/46/2023 o pronájmu kontejner knihovna
56/47/2023 o příkazu - VŘ oprava ZŠ II. st.
56/48/2023 darovací Malovaný kraj
56_49_2023 realizace VŘ oprava radnice
56_50_2023 nájemní Barmed
56_51_2023 dodatek č. 1 dotace likvidace suti
56_52_2023 dodatek č. 2 financování IDS JMk
56_53_2023 darovací tombola Jarní bál
56_54_2023 darovací tombola Jarní bál
56_55_2023 Hudební produkce The Teachers
56_56_2023 dodatek - mobilní domy
56_57_2023 o dílo - oplocení ve dvoře úřadu
56_58_2023 poskytování právních služeb
56_59_2023 pořízení software KEO
56_60_2023 o dílo - oprava kabin
56_61_2023 dodatek - mobilní služby Vodafone
56_62_2023 darovací - Linka bezpečí
56_63_2023 o pronájmu - MUDr. Špačková Kučerová
56_64_2023 licenční OSA
56_65_2023 dodatek č.1 výpůjčka štěpkovač
56_66_2023 střežení objektu sokolovny
56_67_2023 servis plošiny
56_69_2023 o zřízení VB - EGD
56_71_2023 nájemní - mobilní stanice
56_72_2023 dodávka elektřiny - DPS
56_73_2023 dodatek č.1 - veřejná sbírka JMK
56_74_2023 software Alis
56_75_2023 darovací zdravotní klaun
56_77_2023 o zpětném odběru elektrospořebičů EKO-KOM
56_78_2023 nájemní Město Žilina
56_79_2023 o spolupráci - prezentace obce
56_80_2023 dodatek č. 2 obnova sokolovny
56_81_2023 smlouva o nájmu plochy - Inženýrské stavby
56_82_2023 dodatek č. 1 obnova VO I,II a III
56_83_2023 Nájemní - Pražírna
56_85_2023 OSA Den lid. řemesel
56_87_2023 pronájem mobilních kontejnerů pro ZŠ
56_88_2023 o poskytnutí dotace DLŘ 2023
56_89_2023 dodatek č. 3 Sokolovna
56_91_2023 technický dozor ZŠ 2.st.
56_92_2023 nájemní České dráhy
56_93_2023 o výpůjčce SDH
56_94_2023 o výpůjčce SLovácký krůžek
56_95_2023 o výpůjčce RK Brouček
56_96_2023 BOZP stav.úpravy radnice
56_97_2023 o výpůjčce Vinařský spolek
56_98_2023 připojení k distribuční soustavě E.GD
56_99_2023 VB EG.D
56_100_2023 BOZP obnova ZŠ 2. st.
56_101_2023 technický dozor radnice
56_102_2023 nájemní kolotoče 2023
56_103_2023 nájemní kolotoče 2024
56_104_2023 Countrio - Vinobraní
56_105_2023 Stavební úpravy Radnice
56_106_2023 Oprava ZŠ 2.st.
56_107_2023 výpůjčka prostranství - Výmol a Zátiší
56_108_2023 EG.D kupní smlouva
56_109_2023 hudební produkce ples městyse 2024
56_110_2023 ČNB ukončení účtu 2006
56_111_2023 Jančálek hospodaření s dešťovou vodou  financování operační program OPŽP
56_112_2023 Jančálek hospodaření s dešťovou vodou projektová a inženýrská činnost
56_113_2023 Jančálek stoka AB ulice U Mlýna
56_114_2023 České dráhy Dodatek č. 1 + SK + JMP
56_115_2023 dodatek č. 2 Empemont
56_116_2023 dar- alej na Hrušky
56_117_2023 o vypůčce - Prtiš
56_119_2023 dodávky elektřiny DPS
56_120_2023  zpracování PD sokolské hřiště
56_121_2023 o vypůjčce - prostor před restaurací u Sečkářů
56_122_2023 o výpůjčce Slovácký krůžek
56_123_2023 o výpůjčce - Vinaříček
56_124_2023 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
56_125_2023 o výpůjčce - SDH
56_126_2023 o výpůjčce - SDH
56_127_2023 vystoupení Fleter na DLŘ
56_128_2023 Louka Revitalizace veřejného prostoru v okolí sokolovny
56_129_2023 Ateliér Louka Revitalizace veřejného prostoru u nádraží I. etapa
56_130_2023 PD prostranství před ZŠ - stavební část
56_131_2023 PD lokalita u kostela - stavební část
56_132_2023 o dílo- rekonstrukce chodníků
56_133_2023 PD zeleň před nádražím
56_134_2023 PD zeleň před ZŠ
56_135_2023 PD zeleň u kostela
56_136_2023 nájemní DPS
56_137_2023 nájemní DPS
56_138_2023 nájemní DPS
56_139_2023 Woodchip - odběr energeticky využitelného materiálu
56_140_2023 Diakonie Broumov - sběr použitého textilu a obuvi
56_141_2023 Nadace VIA poskytnutí nadačního příspěvku PD obnova sokolského hřiště
56_142_2023 TDI - rekonstrukce chodníků
56_143_2023 realizace VŘ -  opravy chodníků I. etapa
56_144_2023 realizace VŘ - Komunikace J. Černého a Kamenná
56_145_2023 výpůjčka Vinaříček
56_146_2023 výpůjčka RK Brouček
56_147_2023 realizace VŘ obnova smuteční síně
56_148_2023 zpracování PD - okolí sokolovny - zeleň
56_149_2023 o souhlasu se stavbou
56_150_2023 E.ON smlouva o dodávce elektřiny
56_151_2023 SDH - smlouva o výpůjčce
56_152_2023 SH ČMS Hasiči Břeclav Smlouva o výpůjčce
56_153_2023 nájemní DPS
56_154_2023 Nadační příspěvek Výsadba U Nádraží
56_155_2023 Smlouva o vkladovém účtu
56_156_2023 o budoucí smlouvě kupní
56_157_2023 o budoucí smlouvě kupní BR4
56_158_2023 OSA licenční Vinobraní
56_159_2023 o výpůjčce otevřené sklepy
56_160_2023 EG.D Smlouva o zřízení věcného břemene
56_161_2023 Autorský dozor radnice
56_162_2023 o bezúplatném převodu ZŠ
56_163_2023 dodatek č. 1 o vypůjčce ZŠ
56_164_2023 Kovosteel zpětný odběr odpadu
56_165_2023 CleverFox PD obnova sokolského hřiště
56_166_2023 City Ugrade PD obnova sokolského hřiště stavební část
56_167_2023 dodatek č. 1 o výpůjčce
56_168_2023 PD obnova náměstí zeleň
56_169_2023 EG.D věcné břemeno
56_170_2023 EG.D věcné břemeno NN obnova III
56_171_2023 o výpůjčce SDH
56_172_2023 o vypůjčce SDH
56_173_2023 o výpůjčce RK Brouček
56_174_2023 Elvorev smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
56_175_2023 ALIS software
56_176_2023 ALIS software
56_177_2023 ALIS software
56_178_2023 darovací Slovácký krúžek
56_179_2023 o vkladovém účtu
56_180_2023 dodávka a instalace kamerového systému
56_181_2023  o dílo soška sv. Urbana
56_182_2023 dodatek č.1 oprava radnice
56_183_2023 o bezúplatném převodu Služby
56_184_2023 o spolupráci PO
56_185_2023 Mateřská škola dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce
56_186_2023 český svaz včelařů darovací smlouva
56_187_2023 dohoda o zrušení předk. práva
56_188_2023 dohoda o zrušení předk. práva
56_189_2023 dohoda o zrušení předk.práva
56_190_2023 dohoda o zrušení předk.práva 

 

 

  

 

 

 

Kam dál?

Registr smluv