Smlouvy 2024


Registr smluv 2024

1_56_2024 Tedom plyn
2_56_2024 Tedom elektřina
3_56_2024 dodatek č. 1 videoreportáže
4_56_2024 výpůjčka sokolovna
5_56_2024 VB E.GD
6_56_2024 Elektronická úřední deska
7_56_2024 funkčnost výstražného systému
8_56_2024 dodávka elektřiny DPS
56_9_2024 Generali Pojistka  5280246430 traktor Nilfisk Epingen
56_10_2024 Příkazní TDI chodníky
56_11_2024 dodatek č.2 dotace změna ÚP
56_12_2024 dodatek č.1 instalace kamer
56_13_2024 Alis evidence hřbitovů
56_14_2024 Nadace partnerství plán opatření změny klimatu
56_15_2024 Kupní BR 4
56_16_2024 Malovaný kraj dar
56_17_2024 elektronická úřední deska
56_18_2024 dodatek č. 1 změna ÚP
56_20_2024 darovací ples
56_19_2024 Rekonstrukce ul. J. Černého a ul. Kamenná
56_21_2024 Rodinný klub Brouček smlouva o výpůjčce
56_22_2024 EG.D smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
56_23_2024 OSA nedivadelní provozování
56_24_2024 Vak pachtovní smlouva
56_25_2024 Vak dodatek č. 1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
56_26_2024 Dodatek ke smlouvě knihovna Břeclav
56_27_2024 Svoz a likvidace odpadů
56_28_2024 nakládání s odpady tabákových výrobků
56_29_2024 souhlas k provedení stav.záměru SÚS
56_30_2024 zpracování PD a inž.činnost - knihovna
56_31_2024 Základní článek Hnutí Brontosaurus Brďo individuální dotace
56_32_2024 Myslivecký spolek LUH individuální dotace
56_33_2024 Slovácký krúžek individuální dotace
56_34_2024 Mažoretky Zuzanky individuální dotace
56_35_2024 TJ Sokol individuální dotace
56_36_2024 Myslivecký spolek Tři topoly individuální dotace
56_37_2024  Jatelinka individuální dotace
56_38_2024 Neoveské Heriny individuální dotace
56_39_2024 Klub kulturistů individuální dotace
56_40_2024 Český svaz včelařů individuální dotace
56_41_2024 Základní organizace českého zahrádkářského svazu individuální dotace
56_42_2024 FK Moravská Nová Ves individuální dotace
56_43_2024 SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů individuální dotace
56_44_2024 modeláři individuální dotace ANON
56_45_2024 Moravský rybářský svaz individuální dotace
56_46_2024 Rodinný klub Brouček individuální dotace
56_47_2024 Český svaz chovatelů individuální dotace
56_48_2024 Moravský Kynologický svaz individuální dotace
56_49_2024 Racio souhlas se stavbou na pozemku
56_50_2024 E.GD připojení k distribuční soustavě
56_51_2024 hudební produkce ples
56_52_2024 Cyklostezka Prušánky
56_53_2024 Spolek amatérských domovarníků individuální dotace
56_54_2024 Poradíme vám rekonstrukce sportovišť u ZŠ
56_55_2024 o spolupráci ANON
56_56_2024 darovací ČČK
56_57_2024 příkazní cyklostezka Prušánky
56_58_2024 o vypujčce Vinaříček
56_59_2024 oplocení u MŠ
56_60_2024 E.GD věcné břemeno
56_61_2024 Služby smlouva o odvádění a čištění odpadních vod ÚM
56_62_2024 Služby odvádění odpadních vod DPS
56_63_2024 Služby odvádění odpadních vod Zátiší
56_64_2024 OSA
56_65_2024 darovací
56_66_2024 FK mládeže Podluží individuální dotace
56_67_2024 VB EON
56_68_2024 nájem DPS
56_69_2024 ukončení nájmu
56_70_2024 o výpůjčce Brouček
56_71_2024 o výpůjčce Spolek amaterských domovarníků
56_72_2024 o sběru a likvidaci odpadu
56_73_2024 Neonky Moravská Nová Ves individuální dotace
56_74_2024 Slovácký krúžek individuální dotace
56_75_2024 TextilEco dodatek č.1 provozování kontejnerů
56_76_2024 EG.D smlouva o zřízení věcného břemene
56_77_2024 Domácí péče Maria darovací smlouva
56_78_2024 EG.D o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
56_79_2024 Špačková Kučerová ukončení nájmu
56_80_2024 Slovácký krúžek smlouva o výpůjčce
56_81_2024 Slovácký krúžek smlouva o výpůjčce
56_82_2024 Stavební firma plus nájemní smlouva
56_83_2024 Započtení pohledávek
56_84_2024 Dodatek č. 2 Obnova radnice
56_85_2024 pachtovní VaK
56_86_2024 kupní část pozemku
56_87_2024 dodatek č. 1 SoD ZŠ 2.st
56_88_2024 dodatek 2 úřední el. deska
56_89_2024 dodatek č. 1 cyklostezka Prušánky
56_90_2024 opravy smuteční síně
56_91_2024 darovací člověk v tísni
56_92_2024 Rekonstrukce sportovišť
56_93_2024 Česká spořitelna ukončení vkladového účtu č. 3
56_94_2024 o vypujčce Vinaříček
56_95_2024 Vít Šaroun zmrzlinohrádky dětský den
56_96_2024 Ing. Jaroslav Čepický technický dozor rekonstrukce sportovišť ZŠ
56_97_2024 SDH dodatek č. 1
56_98_2024 BOZP sportoviště ZŠ
56_99_2024 BOZP obnova smuteční síně
56_100_2024 VB EGD
56_101_2024 licenční agenda policie
56_102_2024 Svěrák TDI Obnova smuteční síně
56_103_2024 Úřad pro zastupování státu souhlas s realizací stavebního záměru
56_104_2024 City Upgrade dodatek č. 1 Obnova náměstí zeleň
56_105_2024 SFŽP - Obnova zeleně ve dvoře úřadu městyse
56_106_2024 SFŽP Obnova hřbitova v Moravské Nové Vsi-sadové úpravy
56_107_2024 SFŽP Obnova hrušňové aleje mezi obcemi Hrušky a Mor. Nová Ves
56_108_2024 kupní ANON
56_109_2024 Čepický TDI
56_110_2024 poskytování DTM
56_111_2024 Barmed dodatek
56_112_2024 dodatek 1 - Kamenná, J.Černého

 

 

 

 

 

Kam dál?

Registr smluv