Folklor


Folklor v Moravské Nové Vsi

Počátky folkloru v Moravské Nové Vsi se datují již od vzniku obce, kdy 1.zmínka o obci pochází z roku 1265. V běžném životě lidé nosili pracovní kroje a na zábavy a do kostela chodili v krojích slavnostních. Dodržovali zažité tradice a zakládali také tradice nové.

V obci vzniklo více spolků, které mimo jiné pořádaly i hody. Proto se dokonce stalo, že byly v jeden termín až 4 hody( každé hody v jiné části vesnice).

O spolku Slovácký krúžek existují první písemné zmínky z roku 1945 (Muzejní spolek v Brně, 1969)

Od roku 1970 působí v obci dětský folklorní soubor Jatelinka, v roce 2000 vznikl ženský sbor Heriny a od roku 2019 působí v obci Cimbálová muzika Lusk

 

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves

Zakladatelem slováckého krúžku v podobě, v jaké ho známe dosud byl roku 1960 pan Jiří Popelka a od této doby se konají v MNV hody (folklorní slavnost trvající 3 dny) jen jedny a to vždy po svátku sv. Jakuba – patrona místního kostela. 

Od roku 2005 působí SK jako registrovaný občanský spolek.

Má vedoucí výbor, který je složen z aktivních členů, zastupujících chasu, mužský sbor a další členy krúžku. Ti volí vedoucího – tzv. starostu krúžku. V současné době tuto funkci zastává pan Květoslav Hřebačka.

SK se snaží o zachovávání lidových tradic, ukázat krásu našich krojů, vyučuje mladé lidi lásce k folkloru, tanci a prezentaci mužského tance – Verbuňk, který je od roku 2005 zapsán na seznam UNESCO.  

SK pořádá v MNV tradiční Podlužácký krojový ples, kam se každoročně sjíždí krojovaní z celého okolí a za doprovodu dechové hudby zde tancují společný tanec: Moravskou nebo Českou besedu.

Dále pořádá SK Předhodovní zpívání, Svatojakubské hody, zábavu Dívčí vínek a aktivně se účastní folklorních a kulturních akcí v obci.

Složení SK:

Chasa – mladí svobodní chlapci a děvčata starší 15 let. Chlapci volí každoročně na svátek sv Štěpána  své 2-3 stárky pro budoucí rok a děvčata si své 2 stárky volí na Nový rok.

Chasa má na starost dodržování tradic jako jsou příprava a stavění májek 30.4., příprava hodové máje a búdy a organizaci hodů. Pravidelně se také aktivně účastní folklorních a kulturních akcí v obci. Reprezentují SK v jiných obcích na hodech. Pořádají tradiční zábavu – Dívčí vínek  

Mužský sbor – založen v roce 1982. Jsou to ženatí muži, kteří se pravidelně schází jedenkrát týdně a zpívají podlužácké písničky, s nimiž obec reprezentují v krojích nejenom na místních kulturních a folklorních akcích, ale také v okolních obcích, na Slovensku i v Rakousku. Podílejí se na přípravách akcí SK a pořádají tradiční Předhodovní zpívání, které se koná vždy v podvečer v sobotu před hody. 

K jejich třicátému výročí, vydali spolu s ženským sborem dvoj CD s názvem „Písně s láskou vyšívané."

Další členové krúžku: rodiče mladých krojovaných a příznivci folkloru, kteří jsou velkou podporou a pomocí při pořádaní všech akcí Slováckého krúžku.

www.folklor-mnves.cz

kvetos.hreba@seznam.cz

 

Cimbálová muzika Lusk

Mladá cimbálová muzika Lusk z Moravské Nové Vsi, která se folkloru věnuje od dětství. Zprvu začínali pod místním folklorním souborem Jatelinka jako CM Jatelinka. Od roku 2019 hraje ve stejné sestavě na místních akcích jako jsou Otevřené sklepy, Vinobraní, tradiční Svatojakubské hody, Den lidových řemesel, ale také soukromé akce – svatby, narozeniny, firemní záležitosti, posezení ve vinném sklepě aj. Jejich repertoár se soustředí zejména na lidové písně z oblasti regionu Podluží, nicméně mají rádi i písně z oblasti Horňácka, Kyjovska či Slovenska. 

,,Je naší povinností a radostí předávat tuto krásnou tradici co to jen jde.´´
www.cmlusk.cz 
Instragram: @cm_lusk

 

Jatelinka – dětský folklorní soubor

Počátky působení dětského folklorního souboru Jatelinka sahají až do roku 1970. Jeho zakladatelkou byla paní učitelka Marie Polanská. V 80. letech fungoval soubor pod záštitou JZD Jana Černého, jehož předsedou byl významný podlužácký folklorista a zpěvák František Studénka. Uměleckým vedoucím Jatelinky byl v té době Jaroslav Švach, se souborem spolupracoval také choreograf Ján Novenko. Založena byla také cimbálová muzika, kterou vedl Vladimír Hnátek. Tehdy měl soubor tři taneční skupiny, vystupoval po celém Československu, zavítal také do NDR a Bulharska. Koncem roku 1993 byla činnost souboru ukončena.

V roce 1996 začal Jaroslav Švach obnovovat činnost dětských folklorních souborů na Podluží, mezi nimi také Jatelinku. Od začátku s ním spolupracovaly vedoucí Vladislava Časná a Lenka Helešicová, obě pedagožky a bývalé tanečnice souboru Podlužan. V roce 2002 při souboru vznikla i dětská cimbálová muzika pod vedením Jana Blažka. V roce 2011 vznikla mladší taneční skupina – Jatelinečka.

Soubor se svým repertoárem zaměřuje především na dětské hry, tance, písně a rytmické zpracování říkadel. Choreografie pro soubor vytváří Vladislava Časná, hudební úpravy k nim má na starosti Michaela Juráčková.

V současné době má soubor dvě taneční složky – Jatelinku a Jatelinečku.

Starší Jatelinku navštěvují děti od 7do 14 let. Vedoucími jsou Vladislava a Pavel Časní a Michaela Kvasnovská.

Jatelinečku navštěvují malé děti od 4 do 6 let. Vedoucími jsou Vladislava Časná, Kristýna Hurbanová a Jolana Klepáčková.

Cimbálová muzika má 13 členů, vedoucí je Michaela Juráčková.

Soubor můžete vidět na většině kulturních akcích v obci (např. Den lidových řemesel, Předhodovní zpívání, Vinobraní), každoročně v prosinci Jatelinka pořádá adventní koncert. Kromě toho má Jatelinka za sebou účinkování na prestižních folklorních akcích v ČR (MFF Strážnice, MFF Kunovské léto, F-scéna, MFF Lidový rok, Ozvěny Horňácka, MFF Brno, Podluží v písni a tanci…). Soubor vystupoval také v zahraničí – na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku. V letech 2015, 2019 a 2023 Jatelinka reprezentovala Jihomoravský kraj na Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě.

www.jatelinka.cz
www.facebook.com/jatelinka

 

Ženský sbor Neoveské Heriny

Ženský sbor Neoveské Heriny vznikl v roce 2000. Od začátku se věnuje zachovávání tradic na Podluží, především v oblasti písňového materiálu. Během svého působení sbor zazpíval na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Nejvíce si váží svého vystoupení Parlamentu ČR a několikanásobné účasti na MFF ve Strážnici. Základ sboru tvoří ženy z Moravské Nové Vsi, ale nedílnou součástí jsou členky z okolních podlužáckých obcí. Sbor s úspěchem pořádá akce, na kterých spojuje folklor s gurmánským zážitkem. Sbor vydal dvě CD písní. 

vedoucí sboru: 

Jaroslava Sečkářová

www.facebook.com/zenskysbormnv
jseckarova@centrum.cz

 

 

 

 

Kam dál?

Volný čas