Služby


V důsledku změn zákona o daních, o účetnictví, rozpočtových pravidlech a s ohledem na činnost úřadu rozhodlo zastupitelstvo po konzultaci s daňovým poradcem zřídit samostatnou příspěvkovou organizaci s názvem Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace.

K tomuto kroku přistoupila řada dalších obcí našeho typu. Cílem je zlepšit vlastní činnost služeb, samotného úřadu, oddělit ekonomiku úřadu a činností, které s úřadem přímo nesouvisí.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr

Letní provoz (1.4.-31.10.)

Středa 13:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 13:00

 

Zimní provoz (1.11.-31.3.)

Středa 12:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00

 

Vznik příspěvkové organizace byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.12.2008, kdy byla schválena také zřizovací listina této organizace. Příspěvková organizace započala svoji činnost od 1.2.2009.

 

Předmět činnosti Služeb Moravská Nová Ves, příspěvková organizace:

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
  • Poskytování technických služeb

Od 1. 1. 2023 je cena stočného 37,- Kč /m + 10% DPH

Kromě toho je v její náplni také poskytovat drobné služby pro občany – např. práce s traktorem, sečení, atd. Tyto služby si můžete objednat na telefonních číslech 774 600 370 nebo 774 486 044 nebo pomocí elektronické pošty na adrese sluzbypomnves@seznam.cz.

Kancelář účetní Služeb p.o. se nachází na Sběrném dvoře, na ulici  Kamenná.

Pracovní doba:

Pondělí 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 11.00  
Středa 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00  
Pátek Zavřeno