Služby


Vznik příspěvkové organizace byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.12.2008, kdy byla schválena také zřizovací listina této organizace. Příspěvková organizace započala svoji činnost od 1.2.2009.

V důsledku změn zákona o daních, o účetnictví, rozpočtových pravidlech a s ohledem na činnost úřadu rozhodlo zastupitelstvo po konzultaci s daňovým poradcem zřídit samostatnou příspěvkovou organizaci s názvem Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace.

K tomuto kroku přistoupila řada dalších obcí našeho typu. Cílem je zlepšit vlastní činnost služeb, samotného úřadu, oddělit ekonomiku úřadu a činností, které s úřadem přímo nesouvisí.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

 

Letní provoz (1.4.-31.10.)

Středa 13:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 13:00

 

Zimní provoz (1.11.-31.3.)

Středa 12:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00

 

Předmět činnosti Služeb Moravská Nová Ves, příspěvková organizace:

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
  • Poskytování technických služeb

Od 1. 1. 2023 je cena stočného 37,- Kč /m + 10% DPH

Kromě toho je v její náplni také poskytovat drobné služby pro občany – např. práce s traktorem, sečení, atd.

Kancelář účetní Služeb p.o. se nachází na Sběrném dvoře, na ulici  Kamenná.

Pracovní doba:

Pondělí 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Středa 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00