Jak třídit odpad


  ANO NE

Papír

odvoz z SD, kontejner Avia a Abroll, kontejnery 1100

noviny,  časopisy, lepenka, krabice (rozložené), karton, sešity, knihy, letáky, psací a balící papír znečištěný papír, celofán, obvazy, použité papírové kapesníky, kopírák, šanony

Sklo

kontejnery zvony nebo 1100, kontejnery na SD

lahve, bílé a barevné sklo, tabulové sklo, obalové sklo, skleněné střepy, skleněné nádoby drátěné sklo, autosklo, plexisklo, keramika, porcelán, zrcadla

Tetra Packy

pytlový sběr, kontejnery 1100

vícevrstvé obaly od nápojů - nápojové kartony
samostatně pytlový sběr
 

PET láhve 

pytlový sběr, kontejnery 1100

PET láhve
samostatně pytlový sběr
obaly od olejů (i potravinářských), obaly silně znečistěné (např. zbytky jídel), obaly od nebezpečných látek, barev a chemikálii,     PVC,  guma, polystyren, linolea, molitan, pneumatiky, novodurové trubky, 

Ostatní plast 

pytlový sběr, kontejnery 1100

igelitové pytle, sáčky, fólie, kelímky, obaly od drogistického zboží
samostatně pytlový sběr

Tvrdý plast

odvoz  z SD, kontejnery na SD, kontejnery 1100

vinařské a zahradnické bedny, plastový nábytek, plastové sudy, kbelíky, květináče, hračky

Bioodpad

svoz bioodpadu, kontejnery na SD

zbytky ovoce a zeleniny, květiny, kávový odpad, zbytky jídel roslinného původu - tráva nebo plevel, zbytky rostlin, seno, sláma, bioodpad nesmí být v igelitových pytlích plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, zbytky jídel živočišného původu

Textil

speciální kontejnery

použité ošacení a drobný bytový textil, bližší informace na sběrných kontejnerech  ne mokré, plesnivé, znečištěné 

Kam dál?

Služby