Dům s pečovatelskou službou


Pečovatelská služba v Moravské Nové Vsi je provozována téměř 20 let. V roce 1990 byla dokončena přestavba bývalé hospody u Klempušů na Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se sedmi bytovými jednotkami, z toho jeden dvoupokojový byt. V roce 2002 byla dokončena přístavba DPS se čtrnácti byty, z toho tři byty jsou dvoupokojové. V budově DPS se nachází celkem 21 bytů, z toho jsou čtyři byty dvoupokojové. Na přelomu roku 2009 a 2010 byl zrekonstruován dvoupokojový byt ve staré části DPS. V roce 2013 bylo na budově provedeno zateplení a výměna oken.

Byty jsou zvláštního určení - pro seniory a osoby zdravotně postižené, které vzhledem k věku a zdravotním potížím již zcela nezvládají některé úkony spojené s úklidem a údržbou domácnosti, s péčí o vlastní osobu atd.

Podmínkou pro umístění v DPS je využívání některých z těchto nabízených služeb:

  • rozvoz obědů
  • běžné nákupy a pochůzky
  • úklid domácnosti
  • praní a žehlení prádla
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • doprovod na vyšetření
  • pomoc při vyřizování osobních záležitostí a další

Zájemci o umístění do DPS si mohou podat písemnou žádost formou dopisu na úřad městyse. Žádosti jsou evidovány v pořadníku. O pořadí zájemců rozhoduje rada městyse.

Při výběru žadatelů do DPS jsou upřednostňování obyvatelé z Moravské Nové Vsi, z blízkého okolí a poté ostatní.

Přílohy:

Telefonní kontakt na Úřad městyse Moravská Nová Ves: 774 722 713