Smlouvy 2021 a starší


(část smluv z roku 2021 a starší jsou zveřejněny na původních stránkách - zde)

56/49/2021 - nájemní Zelená Biomasa
56/50/2021 - spolufinancování soc. služeb
56/51/2021 - Okna do přístavby ZŠ
56/52/2021 - dodatek č. 1 - okna do ZŠ
56/53/2021 - vypůčka vysoušečů
56/54/2021 - vypůjčka vysoušečů
56/55/2021 - krov na ZŠ
56/56/2021 - užívání vozidla Crafter
56/57/2021 - OSA
56/58/2021 - VaK dodávka vody
56/59/2021 -  okna do ZŠ I. etapa
56/60/2021 - okna do ZŠ II. etapa
56/61/2021 - dveře na 2.st. ZŠ
56/62/2021 - stavba plotu
56/63/2021 - nájemní DPS
56/64/2021 nájemní DPS
56/65/2021 pronájem podia
56/66/2021 zapůjčení vysoušečů
56/67/2021 pokryvačské a klempířské práce měšťanka
56/68/2021 VB EGD
56/69/2021 VB JMK
56/70/2021 o spolupráci Moravská zemská knihovna
56/71/2021 okna ZŠ 1. stupně
56/72/2021 o spolupráci Vinobraní
56/73/2021 oprava pláště budovy MŠ
56/74/2021 TN Stav - zelená budova oprava
56/76/2021 okna na radnici
56/77/2021 VaK odběr vody radnice
56/78/2021  dotace JMK ÚP změna č. 2
56/79/2021 Vize rozvoje obce
56/80/2021  prodej nemovitosti č.p.1154
56/81/2021 darovací pozemky pod chodníky JMK
56/82/2021 nadace CEZ příspěvek
56/83/2021 nadace CEZ příspěvek
56/84/2021 nadace Partnerství příspěvek
56/85/2021 nadace Tipsport příspěvek
56/86/2021 Oprava střechy ZŠ
56/87/2021 o společnosti - oprava střechy ZŠ
56/88/2021 Olisun žaluzie ZŠ
56/89/2021 oprava střechy smuteční síně
56/90/2021 - soška sv. Urban
56/91/2021 - VZ rekonstrukce ZŠ I.st.
56/92/2021 - Nadační příspěvek Nadace Partnerství
56/94/2021 - dodatek zapůjčení vysoušečů
56/96/2021 - ukončení nájmu farnost
56/97/2021 - Zpětný odběr elektrospotřebičů
56/98/2021 - Rekonstrukce budovy ZŠ č.p.4
56/99/2021 - VB E.GD
56/100/2021- rekonstrukce stokové sítě - organizace VŘ
56/101/2021 intenzifikace ČOV - dotační poradenství
56/102/2021 rekonstrukce stokové sítě - poradenství
56/103/2021 rekonstrukce stokové sítě - VZ

 

 

 

 

 

 

Kam dál?

Registr smluv