Tornádo


Děkujeme všem, kteří nám v těžkých chvílích po ničivém tornádu dne 24.6.2021 pomohli. I díky Vaší pomoci se naše obec postupně zvelebuje. Velmi si toho vážíme.

Veřejná sbírka byla na základě rozhodnutí zastupitelstva ukončena 19.8.2022.

O tom, jak se nám daří opravovat veřejné budovy a prostanství po tornádu Vás informujeme pravidelně ve Zpravodajích  (nově také chytrý Zpravodaj) a také na fb stránkách městyse.

Informace o opravách obecního majetku - prosinec 2022

Informace o opravách obecního majetku - Září 2022

Informace o opravách obecního majetku ve Zpravodaji z června 2022

Informace o opravách obecního majetku po tornádu - časový přehled 8/2021 - 2/2022

Dotace na opravu náhrobků 

Prohlášení o vzniklé škodě - poškození náhrobku

 

Kam dál?

Informace