Projekty


Studie obnovy parku u nádraží (jerlínový park)

Studie řeší dvě na sebe navazující prostranství – Jerlínový park a předprostor vlakového nádraží. V současné době se v rámci žádosti o dotaci řeší pouze etapa č. 1 - Jerlínový park viz. Vymezení řešeného území 

Studie k nahlédnutí zde

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace