Projekty


Studie obnovy okolí sokolovny

Studie revitalizace okolí sokolovny řeší jak dvůr a přilehlou parkově upravenou plochu, tak i ulice na sokolovnu navazující, v nichž by mělo dojít ke zklidnění dopravy a celkové úpravě parteru ulic se zapojením vegetace a vsakováním vody tak, aby zde vznikl moderní a funkční veřejný prostor reagující na změny klimatu.

Studie k nahlédnutí zde

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace