Projekty


Vize rozvoje obce

https://mnves.cityupgrade.cz/

Tým urbanistů nám předložil výsledek své několikaměsíční práce  .
Do výstupů byly zapracovány výsledky ankety mezi občany, nápady a preference vyjádřené u kulatých stolů. Autoři vedli rozhovory s představiteli spolků, obce, školy, atd. Také jejich požadavky byly v maximální míře zohledněny. Cílem studie je základní vymezení jednotlivých funkcí v plochách, komunikačních a pohledových os, náplně jednotlivých budov.
Vizi obce najdete na webových stránkách https://mnves.cityupgrade.cz/ .
Vize je výstupem, který je především podkladem k další diskuzi a námětům. Jednotlivé části budou dále rozpracovávány do větších detailů a prováděcích projektů, které bychom chtěli postupně v rámci obnovy realizovat.
Z rozsahu projektů je zřejmé, že celková realizace představuje práci na mnoho let  . Právě proto byla zvolena forma, do které měl a má možnost se zapojit každý občan.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace ukončena
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace