Projekty


Opravy budov po tornádu - sokolovna

Sokolovna několik měsíců sloužila jako zázemí záchranných prací a sklad materiálu. Prozatím byl proto pouze opraven krov, doplněny jeho chybějící části a zhotovena nová střecha. Byla zpracována projektová dokumentace komplexní rekonstrukce a nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
 V rámci opravy budou provedeny stavební úpravy šaten, schodišť, zázemí pro účinkující, komunikačních prostor a kotelny. Do budovy budou instalovány soudobé technologie, vzduchotechnika, nové sportovní vybavení a jevištní technika.
 V druhé fázi bude upraveno okolí sokolovny pro pořádání venkovních kulturních akcí. Vizualizace ukazují zamýšlenou podobu sokolovny a okolí.
Předpoklad zahájení prací na počátku července, dokončení do konce letošního roku.
Marek Košut, starosta

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace