Projekty


Rekonstrukce kanalizace

Koncem února 2022 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace na ulicích Kamenná, Jana Černého a části ulice Hlavní od kostela po park u nádraží. Jedná se o dlouhodobě nejhorší úseky kanalizačního řadu v obci. Následkem odklízecích prací po tornádu došlo ke dalšímu zhoršení jejich stavu. V ulicích Kamenná a Jana Černého bylo nutné rekonstrukci provést před uložením rozvodů elektrické energie. Jedná se o značný rozsah, cca 1100 délkových metrů. Na ulici Hlavní je kanalizační řad v hloubce až 5m. Vzhledem ke koordinaci s kabelizací elektřiny bylo nutné práce zvládnout během 6 měsíců. Vzhledem ke stísněnosti uličního prostoru přinesly stavební práce nemalé omezení dopravy. Součástí stavby byla i obnova přípojek jednotlivých domů v nezbytném rozsahu.

Projekt Rekonstukce kanalizace byla ukončen v listopadu 2022.

Svým rozsahem se jednalo o nejrozsáhlejší opravu kanalizačního řadu za posledních více než 30 let. Zhotovitelem byla renomovaná společnost Swietelsky.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace ukončena
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace