Projekty


Rekonstrukce kanalizace

Koncem února 2022 jsme v otevřeném výběrovém řízení otevřeli nabídky na rekonstrukci kanalizace na ulicích Kamenná, Jana Černého a části ulice Hlavní od kostela po park u nádraží. Jedná se o dlouhodobě nejhorší úseky kanalizačního řadu v obci. Následkem odklízecích prací po tornádu došlo ke dalšímu zhoršení jejich stavu. V ulicích Kamenná a Jana Černého je nutné rekonstrukci provést před uložením rozvodů elektrické energie. Jedná se o značný rozsah, cca 1100 délkových metrů. Na ulici Hlavní je kanalizační řad v hloubce až 5m. Vzhledem ke koordinaci s kabelizací elektřiny, je nutné práce zvládnout během 6 měsíců. Zhotovitel započne s prací okamžitě po uplynutí zákonné odvolací lhůty, tj. v polovině měsíce března. Vzhledem ke stísněnosti uličního prostoru přinesou stavební práce nemalé omezení dopravy. Jedná se o dlouhodobě plánovanou akci, po které obyvatelé zejména ulic Jana Černého volají. Tornádo celý záměr jenom urychlilo. I proto věřím, že se podaří všechny vyvolané strasti překonat. Jednou za padesát, možná sedmdesát let se to musí vydržet. Součástí stavby bude i obnova přípojek jednotlivých domů v nezbytném rozsahu.

Díky otevřenému výběrovému řízení se podařilo srazit cenu z předpokládaných 56 milionů na necelých 35 milionů. Svým rozsahem se jedná o nejrozsáhlejší opravu kanalizačního řadu za posledních více než 30 let. Zhotovitelem bude renomovaná společnost Swietelsky, se kterou máme již dobré zkušenosti s podobných zakázek.     

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace