Projekty


Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves

EU fond pro regionální rozvoj a MMR

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004314

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací projektu dojde k přístavbě budovy ZŠ Moravská Nová Ves. Přístavba stávající budovy o nové křídlo bude obsahovat 4 odborné učebny - dvě jazykové učebny,
počítačovou učebnu a učebnu přírodovědy spolu s nezbytným příslušenstvím, sociální zařízení, kabinet pro učitele odborných učeben. Nově vzniklé moderně vybavené odborné učebny přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace ukončena
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace