Projekty


Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014722

Městys Moravská Nová Ves v období červen 2020 – prosinec 2022 realizuje projekt, jehož cílem zvýšení kvality veřejné správy městyse Moravská Nová Ves prostřednictvím posílení strategického řízení v městysi v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (rozvoj veřejné zeleně, veřejného osvětlení odpadového hospodářství a rozvoj celého města).

Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves [PDF 79.61 kB]

Strategie rozvoje městyse Moravská Nová Ves
Pasport dopravního značení
Pasport mobiliáře
Strategie rozvoje veřejné zeleně
Pasport hřbitova
Pasport kanalizace
Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace ukončena
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace