Projekty


Oprava budov po tornádu - základní škola 2. stupně

Druhý stupeň základní školy - měšťanka

  1. Na měšťance proběhly v roce 2022 tři opravy současně:   
    V nových šatnách byly dokončeny omítky, obklady a výmalby. Byly  opraveny šatny u tělocvičny, kde vznikly šatny a sprchy pro uživatele sportovního areálu.
  2. Na přístavbě byla opravena plochá střecha, obnova fasády a dřevěného obložení.
  3. Probíhají opravy sportovního areálu základní školy. Byly demontovány zničené mantinely a povrch hrací plochy a proběhla instalace nových mantinelů. Na travnaté ploše byla sejmuta svrchní část půdy plná skleněných střepů a sutin. Probíhají výkopové práce na instalaci osvětlení areálu a bezpečnostních kamer.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace