Projekty


Oprava budov po tornádu - smuteční síň a hřbitov

Byla opravena střecha, opravena okna a interiér tak, aby byla budova funkční. Na hřbitově byla znovuopravena hlavní cesta a obnovena lipová alej v původním rozsahu. Proběhla oprava márnice. Již před tornádem byla započata rekonstrukce hlavní cesty, včetně modernizace osvětlení, byla provedena příprava rozvodů vodovodu k márnici a hlavní bráně. Byly instalovány rozvody pro rozhlas a rozšíření kamerového systému. Ještě je plánováno s obnovou oplocení, cihlové zdi a vstupní brány. Nyní je připravován návrh celkové rekonstrukce smuteční síně včetně předprostoru, kde bude umístěno i kolumbárium. V sousedství hřbitova je již povolena stavba nového parkoviště.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace