Projekty


Oprava budov po tornádu - základní škola prvního stupně

První stupeň základní školy

V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce a od září 2022 nastoupily děti zpět do zcela nové budovy školy. 

Budova byla opravena v nejvyšším možném technologickém standardu. Byly provedeny kompletní nové elektroinstalace, zavedeny moderní digitální technologie, instalována vzduchotechnika, rekonstruováno topení a rozvody vody. Obnoveny veškeré povrchy, zhotoveny nové akustické podhledy (tak jako již byly provedeny v protější budově č.p. 117). Cílem bylo vytvořit maximálně komfortní, moderní a zdravé prostředí pro výuku žáků. Byla obnovena historizující fasáda, vnější barevnost a některé původní prvky v interiéru. V rámci stavebních prací bylo provedeno výškové sjednocení všech částí budovy v celém půdoryse tak, aby v budoucnu mohla být provedena plnohodnotná půdní vestavba.   

Ve výběrovém řízení se podařilo snížit předpokládanou cenu stavby o více než 4 miliony korun. Se společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. se navíc podařilo dojednat dar stavebních materiálů v hodnotě 2 miliony korun.    

 

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace ukončena
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace