Projekty


Oprava budov po tornádu - základní škola prvního stupně

První stupeň základní školy

Je dokončen nový železobetonový strop, sjednocena výška stropu v celém půdoryse budovy, vystavěn vstup do podkroví a výtahová šachta. Zhotoven nový ocelovo dřevěný krov. Instalována nová okna. Probíhají klempířské a pokrývačské práce. Je dokončena projektová dokumentace obnovy interiéru. V budově budou zcela obnoveny instalace, podlahy, povrchy a instalovány akustické  podhledy a vzduchotechnika.  

V první polovině února jsme v otevřeném výběrovém řízení vybrali zhotovitele generální opravy budovy prvního stupně základní školy. Budova bude opravena v nejvyšším možném technologickém standardu. Budou provedeny kompletní nové elektroinstalace, zavedeny moderní digitální technologie, instalována vzduchotechnika, rekonstruováno topení a rozvody vody. Obnoveny veškeré povrchy, zhotoveny nové akustické podhledy (tak jako již byly provedeny v protější budově č.p. 117). Cílem je vytvořit maximálně komfortní, moderní a zdravé prostředí pro výuku žáků. Současně chceme maximálně respektovat historii budovy. Na základě starých fotografií bude obnovena historizující fasáda, vnější barevnost a některé původní prvky v interiéru. Doposud byl zhotoven nový strop, krov a střecha. Byla provedena výměna oken. V rámci stavebních prací bylo provedeno výškové sjednocení všech částí budovy v celém půdoryse tak, aby v budoucnu mohla být provedena plnohodnotná půdní vestavba.   

Ve výběrovém řízení se podařilo snížit předpokládanou cenu stavby o více než 4 miliony korun. Se společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. se navíc podařilo dojednat dar stavebních materiálů v hodnotě 2 miliony korun.    

Ve velmi krátkém čase se podařilo vytvořit prováděcí projektovou dokumentaci celkové opravy budovy, včetně všech specializovaných profesí a detailních rozpočtů. Stavební úpravy byly samozřejmě projednány se všemi dotčenými státními orgány, protože na veřejné, zejména školské budovy, jsou kladeny vysoké nároky z hlediska hygieny a požární bezpečnosti. K opravě jsme přistoupili komplexně a systematicky. Cílem je budovu stavebně připravit na budoucí rozvoj na sousedních pozemcích, vytvořit plně bezbariérovou budovu a vyhnout se polovičatým řešením. Termín předání hotového díla je 30.7. letošního roku. Příští školní rok žáci nastoupí do prakticky zcela nové budovy.  

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?

Informace