Linky důvěry a krizová centra


Ped.- psych. poradna Břeclav

ředitelka Mgr. Vladimíra  Houšťová
519 373 996 , 519 322 139, pppbreclav@mybox.cz

Ped. - psych. poradna Břeclav, metodik prevence

SPJ-Mgr. Helena Adamusová, 519 373 996, 728 899 454, ppp_adamusova@quick.cz

Městský  úřad Břeclav

vedoucí  odd. Sociálně právní ochrany dětí  a služeb Mgr. Dagmar
Gasnárková, 519 311 411 dagmar.gasnarkova@breclav.org

Městský  úřad Břeclav

úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým,
Mgr. Kolda, Šestáková Helena, 519311 269, 519 311 274

K – centrum drogové závislosti Břeclav

Mgr. Štěpán Žáček , Hana Hajduchová,
Mgr. Štanglová Andrea, Bc. Silnicová Jana, 519 322 842, 777 650 056, kackobreclav@razdva.cz

Mluvčí policie Břeclav 

Bc. Kamila Haraštová,  Alice Čechová
974 632 207, 724 188 879, krbv@mvcr.cz

Policie ČR  Břeclav, Nár.hrdinů č.15  974 632 111  krbv@mvcr.cz

Poliklinika Břeclav

dětský psychiatr MUDr. Dagmar Stehlíková, 519 303 315

Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav

vedoucí Mgr. Jan Adamus, pro mládež-Mgr. Eva Musilová,
519 311 341, 519 311 443, breclav@pms.justice.cz

Středisko výchovné péče Brno

Pisárky, 603 69, Kamenomlýnská 2, Mgr. Renata Ježková 549240166, 775989826

Linka bezpečí pro děti a mládež

Na účet volaného  Nadace Naše dítě   800 155 555, Dětské krizové centrum 2 414 841 49

Státní zastupitelství Břeclav

Mgr. Tomáš Foldyna – státní zástupce 519 311 329, 777 559 484

Hygienická stanice Břeclav

Hana Zapletalová 519 321 881, hana.zapletalova@zubrno.cz

Další kontakty

www.sananim.cz/dis, www.drogovaporadna.cz, drak@sananim.cz

Drogové informační centrum SANANIM

Novovysočanská 604a, 190 00 Praha 9, 284825817

Sdružení Podané ruce, Centrum Prevence

Hapalova 22, 621 00 Brno, tel.: 549 211 278, 604 913 817,
e-mail :prevcentrum@podaneruce.cz, www.extc.cz,  www.mvcr.cz sekce

„Občanům“ podsekce „Prevence Kriminality“ www.kr-jihomoravsky.cz

www.jmskoly.cz sekce „Prevence“,  www.msmt.cz sekce „Prevence“

www.teenchallenge.cz,  ředitel střediska Tira - Vojta Kozulík- tel. 558 348 242, 

mobil: 724 081 676, (pomáhá závislým lidem)

Organizace, která dělá besedy  pro dívky o nebezpečí výjezdů do ciziny.

tel. 222 721219, pí. Skřivánková, e-mail: klara@trada.cz, www.casmp.cz

Acet ČR – preventivní přednášky na školách na téma „Drogy“,“ Sex“,“ AIDS“ a

„vztahy“ – zástupce pro okres Břeclav – Petr Helešic, J.Fučíka 59, Břeclav –Poštorná

691 41,  Mo: 731 463 940, e-mail: petrhelesic@ seznam.cz

SPONDEA, Krizové centrum pro děti a mládež (s nepřetržitým provozem)

centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti, krizová linka : 541 235 511, Mo: 608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz, Preventivní přednášky: spondea@spondea.cz 

Sdružení linka bezpečí

telefon 266 727 976, e-mail: Denisa Buřvalová - d.burvalova@linkabezpeci.cz 

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

PPP Brno, Sládkova 45, 613 00 Brno, e-mail: pppsladkova@volny.cz,

tel: 54805260802,  548 529 330

Sdružení Podané ruce

odd. primární prevence,Hapalova 22, Brno, e-mail: prevcentrum@volny.cz, tel.: 549 211278

Středisko výchovné péče

Veslařská 246, 637 00 Brno, tel: 543 216 685

Kam dál?

Obecní policie