Spolky


Ženský sbor z Moravské Nové Vsi

Adresa

Adresa:
Školní 961
69155 Moravská Nová Ves

telefon

Telefon:
+420 732 668 401

Za vznikem ženského sboru v Moravské Nové Vsi můžeme hledat, tak trošku i překvapivě, muže. Ne snad, že by nějaký muž s touto myšlenkou přišel, ale malou zásluhu bychom jim přiznat měli.

V Moravské Nové Vsi totiž měl a stále má velkou tradici mužský sbor. Během více než 25-ti leté existence se jeho členové mohli vždy spolehnout na podporu a pomoc svých manželek. Ale jak se tak říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ...

To si tak jednou skupinka těchto manželek a žen řekla, proč by se měli pravidelně scházet, nové i staré písničky si zpívat, vystupovat pro místní i přespolní a také na zkouškách víno ochutnávat pouze naši muži? A? je na světě spravedlnost, založíme si také svůj vlastní sbor. A jak řekli, tak se stalo!

Dnes už se nebudeme ptát, kdo s tím nápadam před více než šesti lety přišel. Důležité je, že ženský sbor v Moravské Nové Vsi byl založen, stalo se to v roce 2000 a v současné době pracuje ve stabilním složení 10 členek. Jejich vystoupení jsou ozdobou všech folklórních akcí pořádaných v Moravské Nové Vsi.

A protože si sbor i přes krátkou dobu své existence dokázal získat srdce nejen posluchačů domácích, přijal už i pozvání na vystoupení "přespolní". A? už to bylo do Rakouska, na nejvýznamnější folklórní festival do Strážnice, na setkání ženských sborů v Dolních Dunajovicích nebo k přípravě vánočního programu v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Dlužno dodat, že především v začátcích mužský sbor z Moravské Nové Vsi podal svou pomocnou ruku a na nejrůznější akce cestovaly oba sbory společně.

Základem repertoáru ženského sboru jsou písničky z domácí národopisné oblasti Podluží, ale pod vedením umělecké vedoucí paní Jaroslavy Sečkářové sbor vyhledává a přináší posluchačům také písničky méně známé i neznámé. O to více radosti a potěšení pak každé vystoupení přináší nejen členkách sboru, ale především příznivcům a posluchačům.

Kam dál?

Volný čas