Spolky


Slovácký krůžek Moravská Nová Ves

IČO: 27002861

Adresa

Adresa:
Moravská Nová Ves, Na Mlatě 992, PSČ 69155

telefon

Telefon:
+420 608 871 484

Občanské sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves jako nezisková právnická osoba vznikl zaregistrováním stanov na Ministerstvu vnitra ČR dne 21.6.2005.

Cíle činnosti občanského sdružení:

  • Vzdělávací činnost občanů.
  • Osvětová, kulturní, společenská, folklórní a sportovní činnost.
  • Obnovení starých lidových tradic a jejich udržování.
  • Prospěšné využívání volného času dětí a mládeže.
  • Navazování a rozvíjení kontaktů se sdruženími s obdobným zaměřením.
  • Slovácký krůžek sdružuje obyvatele Moravské Nové Vsi aktivně činné zejména ve folklórní oblasti. K 31.12.2009 bylo ve sdružení zaregistrováno celkem 73 členů.

Nejmladším „krůžkařům“ je 16 let – jsou to šohaji a děvčice prvním rokem rozšiřující řady neoveské chasy.

Dalšími součástmi občanského sdružení jsou Ženský sbor a Mužáci. Oba soubory se orientují zejména na zpěv lidových písní a zachování krásy místních lidových krojů.

S aktivně činnými členy – rodiči – do sdružení docházejí i jejich děti, které tak zcela samozřejmě přejímají vztah k zachování tradic a posléze se sami stávají platnými členy sdružení.

Kam dál?

Volný čas