Aktuality


Zveřejněno 25. 8. 2023

Aktuality ze schůze rady z 22.8.2023

Rada městyse na své schůzi dne 22.8. projednala tyto body:

Ukončení smlouvy na odvoz komunálního odpadu

Městys má se svozovou společností Megawaste, spol. s r.o. uzavřenu smlouvu na likvidaci komunálního odpadu už dlouhých 10 let a náklady na likvidaci odpadu neustále rostou. Rada proto rozhodla vypovědět stávající smlouvu a přesoutěžit dodavatele s cílem zajistit pro městys výhodnější ceny. Vzhledem k délce výpovědní doby se tak změna projeví až na jaře příštího roku.

Sanace odpadu na kasárnách

V objektu bývalých kasáren ve vlastnictví městyse se na přibližně 1/3 plochy nachází skládky suti, odpadu a náletových dřevin ještě z 90. let. Rada proto schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Stavební firma PLUS, která tyto plochy vyčistí a upraví tak, aby bylo možné v budoucnu i z této plochy čerpat nájemné. Firma za tyto práce bude mít odpuštěné nájemné na několik nejbližších let.

Projekt chodníky na ul. Luční

Rada schválila cenovou nabídku projektanta ing. Prokeše, který pro městys zajistí projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků na ul. Luční až po napojení k nádraží a ul. Kamennou u Bolera. Projekční práce vč. zajištění stavebního povolení budou městys stát 279.400 Kč bez DPH a hotovo by mělo být přesně za rok.

Přesun realizace komunikací ul. Kamenná a J. Černého

Radní začátkem srpna schválili objednávky na zpracování projektové dokumentace na vozovky, chodníky a odstavná parkovací stání na ulicích Jana Černého a Kamenná. Vzhledem k délce lhůt pro vyřízení stavebního povolení a výběr zhotovitele se radní rozhodli realizovat obě stavby současně, a to počátkem jarních měsíců příštího roku.

Retenční nádrže pro veřejné objekty

Rada městyse objednala pro všechny veřejné budovy zpracování projektu na zachytávání dešťových vod. Záměrem je využít srážkové vody ze střech, které můžou být využity pro zálivku zeleně v okolí budov městyse. Projekt zpracuje firma Jančálek s.r.o. a městys vyjde na 354 tisíc bez DPH, kdy součástí plnění je i zajištění dotace na financování stavby bez spoluúčasti městyse.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace