Aktuality


Zveřejněno 21. 8. 2023

Aktuality ze schůzí rady - červenec/srpen 2023

Rada městyse v červenci - srpnu řešila zejména tyto záležitosti:

Byla vybrána firma na opravu školy

Rada schválila výběr zhotovitele rekonstrukce 2. stupně základní školy, bude jím zavedená společnost VHS Břeclav s.r.o. Rada městyse tak dala přednost nejlevnější nabídce, kdy sjednaná cena je 40,8 mil. Kč bez DPH. Během stavby se na škole provedou výměny rozvodů vody, elektřiny, části podlah a vnitřních omítek, do výukových prostor se doplní vzduchotechnika. Oproti původnímu záměru nebudou instalována tepelná čerpadla, neboť tyto nebyly v půli roku 2022 předmětem žádostí o dotace z tornáda. Radní rovněž schválili změnu vnitřního výtahu na venkovní, aby se neubíralo prostoru uvnitř školy a zjednodušila se rekonstrukce objektu. Celou stavbu završí obnova vnějšího zateplení a nová fasáda. Stavební činnost potrvá 11 měsíců, aby začátek školního roku 2024/2024 již proběhl v nově opraveném budově.

Rekonstrukce radnice od října

Městys v letních měsících zajistil výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce radnice, z předložených nabídek zvítězila stavební firma F&K&B a.s., která kompletně zajistí rekonstrukci objektu po sjednanou dobu do srpna 2024. V rámci generálních oprav za 12,6 milionu korun bez DPH budou opraveny všechny kanceláře, některé se přesunou do patra, v podkroví se neobnoví nájemní byty, vznikne zde obřadní a zasedací místnost. Do objektu bude nově nainstalován vnitřní výtah. I zde v závěru dojde k výměně zateplení a instalaci nové fasády. V plánu je i přesun pobočky pošty do přízemí úřadu. Uvolněné místo v budově č.p.117 bude v budoucnu využito pro rozšíření knihovny. Všichni úředníci se dočasně přesunou do prostor místní kavárny, se kterou se vedení městyse domluvilo na ukončení činnosti k 31.8.2023.

Pokračují přípravy revitalizace zelených ploch

Rada projednala postup výběru dodavatelů na projektové dokumentace a osazovací plány veřejných prostranství. Na popud městyse se zadají projekty na ozelenění náměstí, prostoru mezi kostelem a restaurací U Sečkářů, část plochy sokolského hřiště, okolí u sokolovny a ulice u Sokolovny a prostranství před 2. stupněm základní školy. Zpracování projektu se nevyhnou ani prostory jerlínového parku u nádraží a nádvoří radnice. Následně po vypracování projektové dokumentace bude městys žádat o dotaci na výsadby zeleně.

Náhradní prostory pro ZUŠ

Radní schválili smlouvu o podvýpůjčce se základní uměleckou školou a naší základní i mateřskou školou, aby i v době rekonstrukce měšťanky a nutného přesunu žáků byla výuka hudebních kroužků v obci zachována.

Knihovna do lepších prostor

Městys jedná se Českými dráhami a místním vinařským spolkem, aby bylo možné co nejdříve umístit knihovnu do vhodnějších prostor. V nebližší době tak bude možné přestěhovat knihovnu do příjemnějších prostor v přízemí za poštou, a prostory pro vinaře do čekárny na vlakovém nádraží.

Nabídka zahájení pozemkových úprav

Rada městyse projednala nabídku Státního pozemkového úřadu k možnosti zahájení pozemkových úprav v extravilánu městyse. Radní diskutovali o možné výjimce pro trvalé kultury v našem katastru a možném lepším uspořádání ploch mimo zástavbu, aby bylo v budoucnu možné lépe naplánovat výsadby větrolamů, alejí a opatření v krajině jako reakci na změny klimatu.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace