Aktuality


Zveřejněno 24. 7. 2023

Hlášení 24.7.2023

 • Na úřadě městyse je možno zakoupit v předprodeji vstupenku na Svatojakubské hody na všechny dny za 500 Kč. Na místě budou ceny vstupenek tyto: sobota 150 Kč, neděle 200 Kč, pondělí 150 Kč, úterý 150 Kč.
 • Dětská a dorostová ambulance MUDr. Eva Špačková Kučerová oznamuje, že od 24.7 do 28.7. neordinuje z důvodu dovolené. Zástup má MUDr. Libuše Burýšková v Lanžhotě. Tel. 608 980 481. Tel. sestra: 773 980 481.
 • MUDr. Bartoš oznamuje, že v pondělí 24.7. neordinuje. Sestra nebude v ordinaci přítomna. Zástup MUDr. Svobodová v Mikulčicích od 9 do 11 h pouze pro neodkladné stavy. Tel. 518 321 192.
 • Obecní knihovna zve opět všechny děti na léto u knihovny. Tentokrát se sejdeme v úterý 25. července od 9:30 do 11:30 h ve dvoře úřadu. Vezměte si s sebou pití a dobrou náladu. Doprovod potřebují ti nejmenší a předškoláci, ostatní vše zvládnou i sami.  
 • Prodejce z Lostic bude nabízet ve středu 26.7. od 7:50 - 7:55 h kuřecí čtvrtky za 66kc/kg, křídla s hrudi 44kc/kg, prsní řízky 129kc/kg,  steheni řízky 113kc/kg.
 • Oznamujeme občanům, že je opět možné parkovat ve dvoře úřadu. Od pondělí 24.7. až do odvolání nebude přístupné parkoviště za poštou. 
 • Pan Prokeš bude prodávat ve středu 26.7. od 9 do 9.30 h čerstvá vejce.
 • Místní zahrádkáři spolu s rodinným klubem Brouček zvou děti i rodiče, ale i milovníky folklóru, na akci MALOVÁNÍ POD PERGOLOU,, která se uskuteční ve čtvrtek 27. července v 10 hodin v areálu zahrádkářského domu. S technikou malování slováckých mašlí seznámi děti p. Růžena Helešicová. Získané poznatky pak budou moci uplatnit při vlastní tvorbě.Všichni jsou srdečně zváni!
 • Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice, chovné kohouty, husokáčata mulard, odrostlé husy na dokrmení, krmivo, vitamíny a doplňky pro drůbež. Výkrmovou drůbež je nutné objednat v pracovní dny od 7 do 14 hod. na číslech: 602 715 811, 730 897 979. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 27. července v 10:45 u radnice.
 • Hejtman JM kraje vyhlásil pro celé území JM kraje až do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V místech se zvýšeným rizikem nebezpečí požáru je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret), odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní protechniku a jiné obdobné výrobky. Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou: lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady sena, slámy a obilovin, místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.
 • Drůbežárna v Moravské Nové Vsi provádí prodej vykrmených kuřat v pondělí 24.7.2023 od 14 do 16 h. Cena za 1 kg živé váhy je 35 Kč.
 • Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 25. července 2023 v 18 hodin v salónku restaurace U Sečkářů. Na programu budou zprávy o činnosti a hospodaření spolku, volba nového vedení spolku na další období, projednání projektů a dalších důležitých rozhodnutí spolku a jiné body podle návrhů jednotlivých členů.
 • Obecní knihovna oznamuje, že se do 15. 9. v úterý i v pátek půjčuje od 17:00 do 20:00 hodin.
 • Lékárna u sv. Jakuba oznamuje, že až do odvolání je každé pondělí zavřeno.
 • Policie ČR upozorňuje prostřednictvím těchto videospotů občany na neustálý nárůst kyberkriminality a zejména legendy „falešný bankéř.
 • Restaurace U Sečkářů oznamuje, že je v provozu. Otevřeno  denně od 10 h a v neděli od 11 h.  Kromě stálého jídelního lístku je v nabídce denní menu.
 • Pražírna Moravská Nová Ves má během letních prázdnin v čase od 13 do 18 hodin stánek před úřadem městyse a nabízí: kávu, točenou zmrzlinu, ledovou kávu s točenou zmrzlinou, tříšť, točenou hroznovku a točené ovocné nealko pivo.
 • Cukrářka paní Bolfiková přijímá objednávky koláčků k hodům. Tvarohové, ořechové, povidlové a makové cena za jeden kus je 6 Kc. Koláčky si můžete objednat na tel. 776 083 040. Koláče vám budou přivezeny v pátek 28.7. v 18 h před úřad městyse.
 • Prosíme občany, aby měli napytlovaný tříděný odpad nachystán již na 6. hodinu ranní. Svoz tříděného odpadu, probíhá každou první středu v měsíci.
 • Upozorňujeme občany, že do 11.09.2023 probíhá přechodná úprava provozu na silnici III/4243 přejezd ČD Tvrdonice (od Jižní Moravy směrem do Tvrdonic) z důvodu rekonstrukce komunikace.  Z výše uvedeného důvodu upozorňujeme občany na možnost zvýšeného provozu vozidel přes naši obec .
 • Na sběrné dvoře je pro občany k dispozici návnada pro hlodavce.
 • Na webu městyse jsou zveřejněny situační snímky komunikací včetně odstavných stání na ul. Jana Černého a Kamenná. Podívat se na ně můžete zde: https://www.mnves.cz/projekty. Předpokládané zahájení realizace stavby je srpen/září 2023.
 • Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. oznamuje občanům a firmám, že probíhá oprava vodovodu na ulici Jana Černého.  Z důvodu provádění výkopových prací je omezen volný průjezd ulicí a také stání vozidel na levé straně ulice.  Omezení vjezdu do nemovitostí bude včas oznámeno dotčeným vlastníkům. Po položení potrubí budou postupně přepojeny přípojky vody na toto nové potrubí, případně zhotoveny přípojky nové. Doporučujeme občanům prověření technického stavu své přípojky a zvážení její rekonstrukce, zvláště u přípojek přes ulici. Odstávky vody v souvislosti s opravami budou dotčeným subjektům včas oznámeny. Zhotovitelem díla je firma Inženýrské stavby Hodonín. Předpoklad ukončení prací je do konce července. Dotazy a podrobnosti k opravě vodovodu můžete řešit s pracovníky VaK Hodonín, tel. 602 785 335 nebo dispečink 518 305 944. Společnost VaK Hodonín děkuje za pochopení a vaši trpělivost.

 

 

 

 

 

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace