Aktuality


Zveřejněno 17. 7. 2023

Aktuality ze schůzí rady - červen/červenec 2023

Rada městyse na svých několika posledních schůzích (červen - červenec 2023) řešila zejména tyto záležitosti:

Náhradní prostory pro školu

Rada schválila výběr dodavatele na dočasné kontejnerové školy po dobu rekonstrukce budovy ,,měšťanky“, kterou bude firma ALGECO s.r.o.  Na prostorách zelené plochy za poštou tak před koncem prázdnin vyroste malá kontejnerová škola pro 4 kmenové třidy 2. stupně školy a sborovnu, ostatní třídy budou dočasně přesunuty do několika málo volných tříd v přístavbě základní školy a do uvolněných prostor budovy č.p.117 nad poštou. Pronajatá kontejnerová sestava bude využitá na dobu jednoho školního roku 2023/2024.

Pokračují přípravy na rekonstrukci radnice

Zhotovitelem oprav na budově radnice bude břeclavská společnost F&K&B a.s. Částka na opravu se vysoutěžila za 12,6 milionu korun. Zaměstnanci úřadu se z důvodu rekonstrukce objektu přesunou do prostor kavárny Antares, která k poslednímu srpnu ukončuje svoji činnost.

Rekonstrukce povrchu ul. Kamenná

Radní zadali zpracování a realizaci veřejné zakázky společnosti PORADÍME VÁM s.r.o., která pro městys najde zhotovitele stavby. Na této ulici během letošního podzimu dojde k výstavbě nové silnice, chodníku a odstavných stání. Předpokládané náklady na stavbu dosahují 6,6 mil. Kč bez DPH.

Oprava vodovodu na MŠ 

Na základě informací z provozu mateřské školy ohledně častých poruch na vedení teplé vody v kuchyni a jídelně radní schválili obnovu rozvodu teplé vody v přízemí školky. Práce provede firma TOVOX s.r.o.  a budou městys jako zřizovatele stát 166 tis. Kč. Dokončení opravy se tak předejde letitým problémům, které dosud školka musela operativně řešit i několikrát za měsíc.

Oprava zastřešení pódia

Při nedávné silné bouřce došlo k poškození zastřešení mobilního pódia, které bylo umístěno na náměstí.  Aby pódium bylo funkční co nejdříve, bylo nutné včas objednat výrobu náhradních hliníkových součástí. Oprava tak bude městys stát přibližně 30 tis. Kč a zastřešení by mělo opět sloužit svému účelu na Svatojakubské hody.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace