Aktuality


Zveřejněno 12. 7. 2023

Je yyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

! Hejtman JM kraje vyhlásil až do odvolání zvýšené nebezpečí požáru pro celé území kraje !

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:
-   rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
-   kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)
-   odhazovat hořící nebo doutnající předměty
-   používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou:
-   lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů
-   suché travní porosty
-   plochy zemědělských kultur
-   sklady sena, slámy a obilovin
-   místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace