54. schůze Rady, 8.11.2021

Rada městyse | vloženo: 16.11.2021

Usnesení č. 3/54/2021

Rada městyse schválila darovací a jiné smlouvy dle přiloženého seznamu, jejichž předmětem je finanční a věcná pomoc pro likvidaci následků tornáda. 

Usnesení č. 4/54/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o společnosti, kdy vedoucím společníkem je Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, Brumov-Bylnice a druhým společníkem Pukýš Dřevostavby s.r.o., Střelná 13. Společníci se touto smlouvou sdružují za účelem společného provedení zakázky „Oprava střechy základní školy, včetně dodávky materiálu a montáže“.

Usnesení č. 5/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a zhotoviteli: 1) Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, Brumov-Bylnice a 2) Pukýš Dřevostavby s.r.o., Střelná 13. Zhotovitelé se zavazují provést dílo „Oprava střechy základní školy, včetně dodávky materiálu a montáže“ za cenu 2.585.239,69 Kč.

Usnesení č. 6/54/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městysem Moravská Nová Ves (oprávněný) a České dráhy a.s. (povinný). Předmětem smlouvy je realizace stavby „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4“ (chodníky) na pozemku Českých drah p.č. KN 712 v k.ú. Moravská Nová Ves. Cena za zřízení VB je 10.000,- Kč.

Usnesení č. 7/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066008/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy na parc. č. 2103/1, stavba „Mor.N.Ves,, Na Výsluní, příp. NN, Hauserová“. Náhrada za zřízení VB činí 3400,- Kč.

Usnesení č. 8/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček Moravská Nová Ves o konání akce přístupné veřejnosti – Víno a dýně. Místo konání: Vinařské uličky Výmol a Zátiší, dne 23.10.2021 od 11.00 do 22.00 hodin. 

 Usnesení č. 9/54/2021

Rada městyse chválila Mateřské škole přijat následující dar: 24.000,- Kč od MŠ Břeclav Okružní 7.

Usnesení č. 10/54/2021

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny v období vánočních prázdnin od 23.prosince 2021 do 31. prosince 2021.

Usnesení č. 11/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Tomáš Trnka, Příštpo 41, 675 51 (zhotovitel). Předmětem smlouvy je rekonstrukce střechy o rozměrech 431 m2 na Smuteční obřadní síni za cenu 176.300,- Kč.

Usnesení č. 12/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001040021069/005-ELIG mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy „kabelové vedení VN, telekomunikační síť, sloup, uzemnění na parc. č. 2358/3“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována provozována ve veřejném zájmu. Náhrada za zřízení VB činí 8600,- Kč.

Usnesení č. 13/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace od RGV a.s. Břeclav, J.Opletala 3540 na obnovu veřejného osvětlení formou náhrady stávajících rozvodů venkovním vedením zničeného tornádem na vedení kabelové. Cena díla: I. cca 2060 m trasy kabelů 325.500,- Kč bez DPH, II. cca 1250 m trasy 230.200,- Kč bez DPH, III. Cca 1200 m trasy kabelů 225.300,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 14/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a OLISUN s.r.o., Luční 922, Moravská Nová Ves.  Předmětem je dodávka a montáž Venkovních žaluzií Z-90 s krycím plechem a elektropříslušenstvím do mateřské školy v celkové ceně 548 517 Kč bez DPH.

Usnesení č. 15a/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila záměr prodeje pozemků id 3/8 pozemku p.č. 2855/5, pozemku p.č. 2855/46, pozemku p.č. 2855/61, pozemku p.č. 2855/62, pozemku p.č. 2855/11, pozemku p.č. 2855/78, pozemku p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 15b/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves nedoporučuje zastupitelstvu městyse schválit záměr prodeje pozemků id 3/8 pozemku p.č. 2855/5, pozemku p.č. 2855/46, pozemku p.č. 2855/61, pozemku p.č. 2855/62, pozemku p.č. 2855/11, pozemku p.č. 2855/78, pozemku p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 16/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podnět na pořízení změny územní plánu, a to změnu využití stavby ze stavby občanského vybavení na rodinný dům, parc. č. 394 a 395.

Usnesení č. 17/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JM kraje v rámci programu: „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území jihomoravského kraje v roce 2021“ mezi Městysem Moravská Nová Ves (příjemce) a Jihomoravským krajem (poskytovatel) na realizace projektu: „Moravská Nová Ves – Adaptační strategie regionu Podluží a Hodonínska na klimatické změny“. Dotace je poskytnutá ve výši 45.000,- Kč.

Usnesení č. 18a/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila záměr prodeje pozemku parc. č. 210 v k.ú. Moravská Nová Ves

Usnesení č. 18b/54/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves nedoporučuje zastupitelstvu městyse schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 210 v k.ú. Moravská Nová Ves.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.01.2022

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Kalendář svozu odpadů 2022

Ostatní
datum akce: 01.02.2022

Dotace na hroby

Ostatní
datum akce: 28.02.2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace