52. schůze Rady, 23.8.2021

Rada městyse | vloženo: 08.09.2021

Usnesení č. 3/52/2021

Rada městyse schválila darovací a jiné smlouvy dle přiloženého seznamu, jejichž předmětem je finanční a věcná pomoc pro likvidaci následků tornáda. 

Usnesení č. 4/52/2021

Rada městyse schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Jihomoravským krajem jako budoucím povinným a Městysem Moravská Nová Ves jako budoucím oprávněným. Předmětem smlouvy je právo Městyse umístit na pozemky p.č. 627/1 a 2303/1 části stavby v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves“. 

Usnesení č. 5/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-014330063662/002-MDP mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelová skříň SP100, kabelové vedení NN na parc. č. 1543/1, stavba „Mor.N.Ves,, Vítězství, příp. NN,S“. Náhrada za zřízení VB činí 3200,- Kč.

Usnesení č. 6a/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a TrigaTech, Soběšická 138, 612 00 Brno na dodávku plastových oken Hesta Harmony + V perfect na akci budova 2. stupně Základní školy v Moravské Nové Vsi I. Etapa. Cena díla je 1.588.060,61 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 6b/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a TrigaTech, Soběšická 138, 612 00 Brno na dodávku plastových oken Hesta Harmony + V perfect na akci budova 2. stupně Základní školy v Moravské Nové Vsi II. Etapa. Cena díla je 991.675,15 Kč vč. DPH

Usnesení č. 6c/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a TrigaTech, Soběšická 138, 612 00 Brno na dodávku hliníkových dveří ALIPLAST na akci budova 2. stupně Základní školy v Moravské Nové Vsi II. Etapa. Cena díla je 275.765,19 Kč vč. DPH

Usnesení č. 6d/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a TrigaTech, Soběšická 138, 612 00 Brno na dodávku okna Hesta Harmony + V-Perfect na akci budova 2. stupně Základní školy v Moravské Nové Vsi I. Etapa. Cena díla je 174.704,95 Kč vč. DPH

Usnesení č. 7/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akce přístupné veřejnosti – Dětská soutěž TFA a oslava 125. výročí založení sboru, která se koná 18.9.2021 v areálu sklepních uliček Výmol a Zátiší od 8.00 do 22.00 hodin. 

Usnesení č. 8/52/2021

Rada městyse schválila záměr výpůjčky pozemku části parc. č. 4122 o výměře 1300m2, parc.č. 4123 o výměře 1902m2, parc.č. 4124 o výměře 7m2.

Usnesení č. 9/52/2021

Rada městyse chválila cenovou nabídku na dodání 20 ks dveří do víceúčelové budovy č.p. 117 od firmy Dveře Létal s.r.o., Hlavní 117, Zaječí. Cena za dodávku a montáž činí 131 489,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 10/52/2021

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves souhlas k přijetí věcných darů:

  • Pracovní sešity matematika v hodnotě 4.611,- Kč od Nakladatelství ALTER Všeň
  • Učebnice a pracovní sešity v hodnotě 56.756,- Kč od Nakladatelství TAKTIK International Praha
  • Vysavač v hodnotě 7.600,- Kč. od firmy Cleanshop Březnice
  • Psací a kreslící potřeby a jiný materiál do výuky v hodnotě 20.024,- od školy Smart Academia základní škola, Hostivice
  • Učebnice a pracovní sešity v hodnotě 18.954,- Kč od Klett nakladatelství s.r.o., Praha

Usnesení č. 11/52/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje parc. č. 1163 o velikosti 83 m3 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 12/52/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje parc. č. 1163 o velikosti 83 m3 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 13/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nabídku společnosti City Upgrade s.r.o., Školská 12, 110 00 Praha na zpracování vize rozvoje Moravské Nové Vsi včetně krajiny. Celkem za dílo vč. DPH činí 195 294 Kč. 

Usnesení č. 14/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu na stavbu plotu kolem tenisových kurtů za sokolovnou mezi Městysem Moravská Nová Ves a Stavíme ploty s.r.o., Dukelských hrdinů 547, 783 61 Hlubočky. Cena díla činí 433.415 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 15/52/2021

Rada městyse chválila cenovou nabídku na dodání oken do víceúčelové budovy č.p. 117 od firmy Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň. Cena za dodávku a montáž činí 1.531.499,42 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 16a/52/2021

Rada městyse schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi  od 1.9.2021. 

Usnesení č. 16b/52/2021

Rada městyse schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi, Luční 590 od 1.9.2021. 

Usnesení č. 17/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí žádost o koupi pozemku parc.č. 879 o výměře 179 m2 - bývalá hasičská zbrojnice.

Usnesení č. 18a/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří. Předmětem smlouvy je pořízení a instalace vstupních vchodových dveří do budovy základní školy měšťanky. Cena díla činí 240.157,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 18b/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo č. 212103 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří. Předmětem smlouvy je pořízení a instalace oken do zelené budovy úřadu. Cena díla činí 339.410,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 18c/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 212103 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří. Předmětem dodatku je pořízení a instalace navíc 3 ks oken do zelené budovy úřadu. Cena díla činí 393.948,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 18d/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo č. 212092 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří. Předmětem smlouvy je pořízení a oken a dveří do přístavby základní školy měšťanky. Cena díla činí 336.532,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 18e/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 212092 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří. Předmětem dodatku je pořízení 1 okna navíc do přístavby základní školy měšťanky. Cena díla činí 422.968,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 19/52/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 66424 Drásov. Předmětem smlouvy je pořízení a instalace herních prvků na hřiště Na Rynku. Cena díla činí 240.906,16 Kč.

Usnesení č. 20/52/2021

Rada městyse schválila cenovou nabídku společnosti Teslice CZ  s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín. Předmětem smlouvy jsou klempířské a pokryvačské práce na ZŠ měšťance. Cena díla činí 4 496 082 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 21/52/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi Městysem Moravská Nová Ves a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem smlouvy je souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce chodníků, přeložka optického kabelu, kabelové vedení k osvětlení přechodů“ na parcele č. 984.  

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace