46. schůze Rady městyse, 29.3.2021

Rada městyse | vloženo: 19.04.2021

Usnesení č. 3/46/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 1491/1 o velikosti 29 m2.                                                                                                          

Usnesení č. 3/46/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066008/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy na parc. č. 667, 710/1, 711, stavba „Mor.N.Ves,příp.NN,Konečná“. Náhrada za zřízení VB činí 1350,- Kč.

Usnesení č. 5/46/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves  vyřadit majetek „Zpomalovací retardér Pron“, a to na základě provedené inventarizace za rok 2020.

Usnesení č. 6/46/2021

Rada městyse schválila podání žádosti Úřadu městyse o povolení pokácení břízy, který se nachází na pozemku parc.č. 625/1 před domem č.p. 106, resp. před budovou ÚM

Usnesení č. 7/46/2021

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse zrušit své usnesení č. 11/9/2016.

Usnesení č. 8/46/2021

Rada městyse vzala na vědomí žádost a stížnost ohledně majetkoprávního dořešení pozemku parc. č. 649/1 a 649/2.

 Usnesení č. 9a/46/2021

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na dodání workoutového hřiště mezi Městysem Moravská Nová Ves a Playwork, s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Cena dodání a montáže workoutové sestavy činí 622.764,- bez DPH.

 Usnesení č. 9b/46/2021

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na dodání a montáž mobiliáře na workoutové hřiště (sedáky a lavice) mezi Městysem Moravská Nová Ves a Antonínem Přibilem, Dolní 592, Moravská Nová Ves . Cena dodání a montáže činí 15922,- Kč vč. DPH

Usnesení č. 9c/46/2021

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na výsadbu dřevin na workoutové hřiště mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jakubem Martinem, U Zbrojnice 559, Hrušky. Cena výsadby činí 59222,- Kč.

Usnesení č. 10a/46/2021

Rada městyse schválila zadání zakázky na výměnu hromosvodu panu Miroslavu Ficovi, U Sokolovny 883, Moravská Nová Ves za cenu 249 239,- Kč bez DPH.

 Usnesení č. 10b/46/2021

Rada městyse schválila zadání zakázky na opravu podlah dvou učeben společnosti Podlahářství Podluží s.r.o., se sídlem Sovadinova 436/8, Břeclav za cenu 234 242,- Kč.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Hasičská drakiáda

Kulturní akce
datum akce: 24.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace