45. schůze Rady, 23.3.2021

Rada městyse | vloženo: 06.04.2021

 

Usnesení č. 3a/45/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje části pozemků parc.č 4119 o výměře 21 000m2, 4136/5 o výměře 758m2, 4136/7 o výměře 190m2, 4193/7 o výměře 28m2, 4206/61 o výměře 23 264m2, 4208/23 o výměře 7 993m2.

Usnesení č. 3b/45/2021

Rada městyse doporučila ZM prodat části pozemků parc.č 4119 o výměře 21 000m2, 4136/5 o výměře 758m2, 4136/7 o výměře 190m2, 4193/7 o výměře 28m2, 4206/61 o výměře 23 264m2, 4208/23 o výměře 7 993m2 státnímu podniku Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno za 3 264 666,-Kč..                                                     Usnesení č. 4a/45/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila  smlouvu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č. 1717/146 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníků získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 4b/45/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 1717/154, 1717/174, 1717/173, vše v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníka získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 4c/45/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 1717/155, 1717/171, 1717/172, vše v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníka  získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 4d/45/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č. 1717/160 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníka získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 5/45/2021

Rada městyse schválila zadávací dokumentace „Předprojektová a projektová příprava přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi“ v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU).

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace