44. schůze rady městyse, 1.3.2021

Rada městyse | vloženo: 08.03.2021

Usnesení č. 3/44/2021

Rada městyse schválila odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 4/44/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování odborné poradenské a konzultační činnosti č. 17/2016 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Dotea Consulting s.r.o. Jabloňová 239/6, Vyškov.

Usnesení č. 5/44/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves doporučila ZM uvolnit v RO finanční prostředky na opravu kamenného sv. kříže u nádraží v Moravské Nové Vsi od Štukatérství Jiří Vykoukal, Josefovské chalupy 256, Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 6/44/2021

Rada městyse schválila smlouvu o dílo č. 3221690027 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Eltodo osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4. Předmětem smlouvy je doplnění a zahuštění soustavy veřejného osvětlení. Cena díla činí 734.193,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/44/2021

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit vydání  1/5 těchto parcel v k.ú. Moravská Nová Ves: 4073/108, 4073/109 (LV č.1955) dále parc. č. 4076/153, 4076/159, 4076/166, 4076/168, 4078/192, 4078/194 (nyní nově LV č. 3838).

Usnesení č. 8/44/2021

Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. SML-Z-PP-21-48 mezi společností Plus Projekt s.r.o., Dostálova 97/5, 602 00 Brno jako příkazníkem a městysem jako příkazcem, kdy předmětem smlouvy je zpracování žádosti do programu Ministerstva financí na projekt „Rekonstrukce šaten a sklepa na ZŠ“.

 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace