24. schůze rady, 6.1.2020

Rada městyse | vloženo: 07.01.2020

Usnesení č. 3/24/2020

Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu č. 1030056820/002 mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný) a Městysem M.N.Ves (povinný), kdy předmětem smlouvy je umístění distribučního souřízení – kabelu NN, na parc. č. 3814/1, v k.ú. Moravská Nová Ves – stavba „Mor.N.Ves,Vinohradská,příp.NN,Uhýrek“. Úplata za zřízení věcného břemene je 1000,- Kč bez DPH

Usnesení č. 4/24/2020

Rada městyse schválila uvolnit částku 20 000,- Kč na nákup knih prostřednictvím Městské knihovny Břeclav na nákup a distribuci knihovních fondů pořízených z prostředků obce v roce 2020.

Usnesení č. 5/24/2020

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na zhotovení sošky sv. Urbana na akci Žehnání vína 2019. Cena činí 2000,- Kč.

Usnesení č. 6/24/2020

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na  hudební produkci cimbálové muziky na akci Žehnání vína 2019. Odměna činí 5600,- Kč.

Usnesení č. 7/24/2020

Rada městyse schválila smlouvu o reklamní činnosti mezi městysem M.N.Ves (zhotovitel) a společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav (objednatel). Smlouva se uzavírá na jednorázovou akci – Ples městyse 18.1.2020. Cena za propagaci a reklamučiní 5000,- Kč.

Usnesení č. 8/24/2019

Rada městyse schválila spolku Vinaříček pronájem sokolovny dne 29.2.2020 na akci Zimní procházka vinohrady za následujících podmínek.

Na akce žadatele se nevztahuje výjimka dle usnesení rady č. 30b/81/2017.

Bude položena krycí podlaha, neboť vhledem k charakteru akce – procházka vinicemi v zimních a podzimních dnech – lze očekávat návštěvníky se silně znečištěnou obuví. Podlahu lze instalovat a poté demontovat svépomocí za dohledu pracovníka příspěvkové organizace Služby (nutno domluvit individuálně), p.o., nebo bude položena pracovníky p.o. v pracovní době, kdy cena za obě operace se stanovuje v souladu s ceníkem p.o. na 6 000,- + DPH (3 pracovníci X 2 + 2 hodiny X 300,- Kč).

V případě pokládky a demontáže podlahy svépomocí se doba pronájmu stanoví od pátku 28.2.2020 od 22:00 (kdy končí poslední pravidelný pronájem sálu) do neděle 1.3.2020 do 10:00 (začíná první pravidelný pronájem sálu). V tomto případě se cena pronájmu sokolovny v souladu s ceníkem p.o. stanovuje na 1500,- K, za nájem trvající méně než 48 hodin.

V případě pokládky a demontáže podlahy p.o. Služby se doba pronájmu stanoví od pátku 28.2.2020 od 13:00 (kdy bude započato s pokládkou podlahy) do pondělí 2.3.2020 do 9:00 (začíná první pravidelný pronájem sálu). V tomto případě se cena pronájmu sokolovny v souladu s ceníkem p.o. stanovuje na 1500,- K + DPH, za nájem trvající déle než 48 hodin.

V obou případech je v ceně pronájmu zahrnuto: spotřeba energie, inventář sokolovny.

Usnesení č. 9/24/2020

Rada městyse schválila míru inflace za rok 2019 dle ČSÚ 2,8 %, potřebné k úpravě nájmů bytových i nebytových prostor.

Usnesení č. 10a/24/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krůžku o konání krojového plesu dne 25.1.2020.

Usnesení č. 10b/24/2020

Rada městyse schválila uspořádání krojového plesu v sokolovně bez nutnosti položení ochranné podlahy.

Usnesení č. 11/24/2020

Rada městyse schválila dodatek č.1 obchodní smlouvy mezi městysem jako objednatelem a společností KEOservis Janulík s.r.o., Mikulčice 187, 696 19, jako dodavatelem, kdy předmětem dodatku je navýšení smluvních cen služeb na 750,- Kč, resp. 1200,- Kč/ hod.

Usnesení č. 12/24/2020

Rada městyse schválila uskladnění materiálu (kostýmů a pokladniček) pro Tříkrálovou sbírku ve vhodných skladovacích prostorách městyse.

Usnesení č. 13/24/2020

Rada městyse schválila uskladnění cvičebního náčiní – karimatky, míčky, atd. – v prostorách budovy 117 – v přízemí budovy.

Usnesení č. 14a/24/2020

Rada městyse schválila záměr pronájmu prostor v druhém NP budovy č.p. 117 dle nákresu.

Usnesení č. 14b/24/2020

Rada městyse schválila záměr výpůjčky prostor v druhém NP budovy č.p. 117 dle nákresu.

Usnesení č. 15a/24/2020

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi společností MaD Projekt s.r.o., Se sídlem Na Rynku 198, Moravská Nová Ves, IČO:03020614, jako dárcem a městysem jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 7 000,- Kč určený k zakoupení ceny do tomboly na ples městyse.

Usnesení č. 15b/24/2020

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi společností MEGAWASTE, spol. s r.o., se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČO:60721804, jako dárcem a městysem jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je věcný dar do tomboly na ples městyse.

Usnesení č. 15c/24/2020

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi panem Františkem Ficem, U Sokolovny 339, Moravská Nová Ves, jako dárcem a městysem jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je věcný dar do tomboly na ples městyse.


Přílohy:

Nejbližší akce

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen

Ostatní
datum akce: 25.09.2020

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen Upozorňujeme občany, že …

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace