21. schůze rady, 2.12.2019

Rada městyse | vloženo: 04.12.2019

Usnesení č. 4/21/2019

Rada městyse schválila Realizační smlouvu č. 5/2019 mezi městysem a společností Společností Petra Parléře, o.p.s., IČ:27132111, se sídlem Zavadilova 5/1296, Praha 6, kdy předmětem smlouvy je uspořádání urbanisticko – architektonické soutěže o návrh dostavby školní jídelny.

Usnesení č. 4/21/2019

Rada městyse schválila vzala na vědomí oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020.

Usnesení č. 5/21/2019

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves přijmout přislíbené dary, které budou použity na nákup hraček a pomůcek pro předškolní výchovu.

Usnesení č. 6/21/2019

Rada městyse schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030056211/001– souhlas s umístěním distribučního zařízení – „Mor.N.Ves,Vítězství,příp.NN,Vašíčková“ - mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný) a Městysem M.N.Ves (povinný), na pozemku parc. 1543/1. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene je 2600,- Kč bez DPH

Usnesení č. 7/21/2019

Rada městyse schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030056392/001 – souhlas s umístěním distribučního zařízení – „Moravská N.Ves,UJordánky,příp.NN,Zugárek“ - mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný) a Městysem M.N.Ves (povinný), na pozemku parc. 1774/1. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene je 2400,- Kč bez DPH

Usnesení č. 8/21/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení ZŠ o vyhlášení ředitelského volna v pátek 29.11.2019

Usnesení č. 9/21/2019

Rada městyse schválila icenční smlouvu č. VP_2019_156560 mezi Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel) a OSA, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6. Jedná se autorský poplatek za užití děl k tanci – Five Live na Vinobraní. Odměna pro OSA činí 3264,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/19/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení SH ČMS Sbor Dobrovolných Hasičů M.N.Ves, z.s. aMažoretky Zuzanky z.s. o konání akce přístupné veřejnosti v místní sokolovně – Mikulášská párty, dne 7.12.2019 od 14.00 hodin do 19.00 hodin.

Usnesení č. 11a/21/2019

Rada městyse vzala na vědomí dokument Mateřské školy Moravská Nová Ves – vlastní hodnocení školy za školní rok 2018/2019.

Usnesení č. 12/21/2019

Rada městyse schválila poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení Malovaný kraj, 17. Listopadu 1a, 690 02 Břeclav na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v roce 2020 ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 13/21/2019

Rada městyse schválila žadatelům příspěvek na údržbu veřejného prostranství před jejich rodinnými domy č. 326 a663 na ul. Hliník ve výši 3000,- Kč.

Usnesení č. 14b/21/2019

Rada městyse přikázala Základní škole Moravská Nová Ves převézt nedočerpaný provozní příspěvek na rok 2019 ve výši cca 200 000,- Kč zpět zřizovateli.

Usnesení č. 15/21/2019

Rada městyse schválila prodloužení nájmu bytu č. 3, nám. Republiky 107, M.N.Ves do 30.6.2020.

Usnesení č. 16/21/2019

Rada městyse schválila úpravu dopravního značení a rychlostního omezení – na 30 km/h a umístění zpomalovacích prahů – celkem 3 ks na ulicích Vítězství a Na Mlatě, za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy.  

Usnesení č. 17/21/2019

Rada městyse neschválila žadateůo poskytnutí příspěvku na rozvoz obědů do MNV z jím provozované restaurace v Kosticích.  

Usnesení č. 18/21/2019

Rada městyse neschválila žadateli příspěvek na provoz „senior taxi“.

Usnesení č. 19/21/2019

Rada městyse neschválila zvýšení solidárního příspěvku na provoz sítě sociálních služeb ORP Břeclav.

Usnesení č. 20/21/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost spolku Vinaříček o pronájem sokolovny ve dnech 29.2.2020 a 26.9.2020, a to na akce Zimní procházka vinohrady a Václavský burčákový

pochod.                                                                                                             

Usnesení č. 21/21/2019

Rada městyse schválila pronájem volného bytu č. 20 na DPS.

Usnesení č. 22/21/2019

Rada městyse schválila smlouvu o pronájmu části kostelní věže kostela sv. Jakuba, mezi Římskokatolickou farností Moravská Nová Ves městysem, kdy předmětem smlouvy je umístění zařízení pro provoz kamerového systému.                           

Usnesení č. 23/21/2019

Rada městyse schválila pověření Ing. Igora Antala, místostarosty, jako zmocněného zástupce vyhlašovatele urbanisticko – architektonické soutěže „Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi“.

Usnesení č. 24a/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s FK Moravská Nová Ves, z.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi, Luční 1009, IČ:22691651, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24b/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s TJ Sokol Moravská Nová Ves, z.s., se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 07509251, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24c/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Jatelinka – dětský folklórní soubor, z.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi, U Jordánky 935, IČ:22829776, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24d/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Neoveské Heriny z.s., se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ:05030641, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24e/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Moravská Nová Ves, se sídlem náměstí Republiky 107, Moravská Nová Ves, IČ: 00546950, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24f/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, Mikulčice se sídlem Těšice 184, Mikulčice, IČ:48843458, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24g/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Název: Rodinný klub Brouček, z.s., nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves , IČO: 28558766, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.

Usnesení č. 24h/21/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 s Název: Vinařský spolek Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26622904, kdy předmětem smlouvy je prodloužení termínu vyúčtování do 31.1.2020.


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.01.2022

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Kalendář svozu odpadů 2022

Ostatní
datum akce: 01.02.2022

Dotace na hroby

Ostatní
datum akce: 28.02.2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace