16. schůze rady 22.8.2019

Rada městyse | vloženo: 30.08.2019

Usnesení č. 3/16/2019

Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Moravská Nová Ves,rozš.kNN,Městys“ č. HO-014330055636/001 mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný) a Městysem M.N.Ves (povinný), kdy předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelu NN, skříň NN, uzemnění na pozemcích parc. č. 1543/1, 1717/141, 1717/142, 1717/151, 1717/152, 1717/165, 1866/1, vše v k.ú. Moravská Nová Ves, kdy ůplata za zřízení věcného břemene je 80 340,- Kč

Usnesení č. 4/16/2019

Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka STL plynovodu Moravská Nová Ves, číslo stavby 8800081051“ č. 8800081051_1/VB/P mezi společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem (oprávněný) a Městysem M.N.Ves (povinný), kdy předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – přeložky STL plynovodu, uzemnění na pozemcích parc. č. 2679/1, 2785, 2789, vše v k.ú. Moravská Nová Ves. Úplata za zřízení věcného břemene je 605,- Kč.

Usnesení č. 5/16/2019

Rada městyse schválila dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 08/2019 na stavbu „Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí II“, mezi společností Stavika s.r.o., se sídlem J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o z původních 998 350,- Kč na 1 033 663,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 6/16/2019

Rada městyse vzala na vědomí Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti. Jedná se o hudební večer, který proběhne dne 23.8.2019 v restauraci u Sečkářů. Zároveň byla podána žádost o udělení výjimky ze stanovených časových podmínek, a to od 20.00 do 02.00 hodin dne následujícího.

Usnesení č. 7/16/2019

Rada městyse schválila zpevnění komunikace na ulici Polní, kdy bude zpevněna část komunikace zámkovou dlažbou a to po vnější hranici žadatelova pozemku (parc.č. 960) směrem od ulice Kovářská.

Usnesení č. 8/16/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost občana o změnu záměru umístění mobilního WC pro akce konané ve sklepních uličkách v sousedství jeho vinného sklepa na parc.č. 2771 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 9/16/2019

Rada městyse schválila prodloužení nájmu bytu č.2 do 30.9.2020

Usnesení č. 10/16/2019

Rada městyse schválila záměr pachtu zemědělských pozemků v majetku městyse, dle seznamu v příloze zápisu.

Usnesení č. 11/16/2019

Rada městyse schválila podání žádosti o odprodej podílu ve výši id. 9/120 pozemku parc.č. 875/2 o výměře 212m2 a 875/3 o výměře 8m2, který vlastní Česká republika s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 12a/16/2019

Rada městyse schválila pořadí nabídek ve výběrovém řízení na dodávku výměny střechy hlavního sálu sokolovny, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) Josef Hlaváč, IČO: 10561781, se sídlem Moravská Nová Ves, Pod Kostelem 534, ve výši 980 221,- Kč; 2) Josef Malý, IČO: 75383411, se sídlem Hodonín, Čajkovského 4320/44c, ve výši 983 893,- Kč

Usnesení č. 12b/16/2019

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit v RO částku ve výši 1 100 000,- Kč na dodávku opravy střechy hlavního sálu sokolovny.

Usnesení č. 13a/16/2019

Rada městyse schválila provedení oprav havárie topení v budově DPS a zadání oprav společnosti Ladislav Konrád, IČO: 44129696, se sídlem Moravská Nová Ves, Hlavní 61.

Usnesení č. 13b/16/2019

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit v RO částku ve výši  100 000,- Kč na opravu havárie topení v budově DPS.


Přílohy:

Nejbližší akce

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen

Ostatní
datum akce: 25.09.2020

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen Upozorňujeme občany, že …

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace