14. schůze rady, 8.7.2019

Rada městyse | vloženo: 10.07.2019

Usnesení č. 3/14/2019

Rada městyse schválila dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno (zhotovitel) na akci Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Moravská Nová Ves. Předmětem dodatku je rozšíření dokumentace pro územní rozhodnutí na stupeň pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení. Celková cena  za dílo činí 1.366.090,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 4/14/2019

Rada městyse schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena pro stavbu „Moravská N.V., rozš. NN, Netopilík K1443/3“ č. 1030053067/002 mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (dodavatel) a Městysem M.N.Ves (odběratel), kdy předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelu NN na pozemku parc. č. 291/4. Úplata za zřízení je 1900,- Kč.

Usnesení č. 5/14/2019

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena pro stavbu „Moravská N.V., Lipová obn.NN, Svoboda“ č. 1040016944/001 mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (dodavatel) a Městysem M.N.Ves (odběratel), kdy předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy –zemnící pásek na pozemku parc. č. 1135/1. Úplata za zřízení je 1000,- Kč.

Usnesení č. 6/14/2019

Rada městyse schválila nájemní smlouvu na byt č. 8 v DPS.
Usnesení č. 7/14/2019

Rada městyse schválila doplnění veřejného osvětlení a dodělání části chodníku v ul. Na Kopci

Usnesení č. 8a/14/2019

Rada městyse schválila smlouvu mezi městysem Moravská Nová Ves a Agenturou K1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav na provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Moravské Nové Vsi – ul. Široká a Hliník“. Cena za práce činí 28 800,- Kč bez DPH

Usnesení č. 8b/14/2019

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Moravské Nové Vsi – ul. Široká a Hliník“

Usnesení č. 8c/14/2019

Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a splnění kvalifikace na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Moravské Nové Vsi – ul. Široká a Hliník“, kdy osloveni budou: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., IČ: 46983309, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, STRABAG a.s., IČ: 60838744, Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 01 Břeclav, EUROVIA CS, a.s., Závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 29301483, Trávníky 502/23,
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560

Usnesení č. 8d/14/2019

Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek z těchto zástupců: Marek Košut, Igor Antal, Vít Kouřil (náhradníci Eva Gréeová, Petra Frýdková, Rostislav Silný).


Přílohy:

Nejbližší akce

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen

Ostatní
datum akce: 25.09.2020

!UPOZORNĚNÍ! - Úřad městyse a sběrný dvůr uzavřen Upozorňujeme občany, že …

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace