12. schůze rady, 17.6.2019

Rada městyse | vloženo: 01.07.2019

Usnesení č. 3/12/2019

Rada městyse schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 114.000,- Kč na akci Hudební a taneční festival v rámci Dne lidových řemesel 2019 za podmínek smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 4/12/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves, z.s. o konání akce přístupné veřejnosti – Svatojakubské hody 27.7.2019 – 30.7.2019 vždy do 04.00 hodin dne následujícího

Usnesení č. 5/12/2019

Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemena č. HO-014330054452/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN, skříň NN, uzemnění - parc. č. 1135/1- „Mor.N.Ves,Luční,úprava NN,Maděřič“. Náhrada za zřízení VB činí 1200,- Kč.

Usnesení č. 6/12/2019

Rada městyse schválila mandátní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, Břeclav. Předmětem smlouvy je výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora ke stavbě MŠ – úpravy soc. zázemí II. etapa. Cena za vykonání dozoru je 25.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/12/2019

Rada městyse schválila příkazní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (příkazce) a Poradíme Vám, s.r.o, Lipová 874, Dolní Bojanovice (příkazník). Předmětem návrhu smlouvy je výkon činností pověřence na ochranu osobních údajů. Odměna za provádění činností dle smlouvy je 6000,- bez DPH za měsíc.

Usnesení č. 8/12/2019

Rada městyse schválila Směrnici 2/2019 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému, která stanovuje opatření k ochraně osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím kamerového systému s pořizováním záznamu v prostorách městyse.

Usnesení č. 9/12/2019

Rada městyse schválila Směrnici 1/2019 ke správě budovy, která stanovuje opatření a pravidla provozu a užívání budovy úřadu městyse.

Usnesení č. 10/12/2019

Rada městyse schválila smlouvu č. 1-137849031737 se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, na poskytování telefonních tarifů pro telefonní čísla pracovníků úřadu městyse.

Usnesení č. 11a/12/2019

Rada městyse neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1866/1 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 11b/12/2019

Rada městyse nedoporučuje ZM prodat pozemek (část) parc.č. 1866/1 v v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 12/12/2019

Rada městyse vzala na vědomí stížnost proti rozhodnutí rady městyse č. 12/10/2019, kterým nebylo povoleno zpevnění části pozemku pro parkování před RD č. 742.

Usnesení č. 13/12/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost o úpravu dopravního značení na ulicích Hliník a Na Mlatě, a to tak, že bude omezena rychlost na 20km/hod a bude osazen zpomalovací práh na do prostoru mezi RD č.p.336 a 327.


Přílohy:

Nejbližší akce

Zájezd pro seniory - Dvorní divadlo Brno

Kulturní akce
datum akce: 27.11.2019

Městys Moravská Nová Ves pořádá pro seniory zájezd do Dvorního divadla v Brně na divadelní…

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s mikulášským jarmarkem

Kulturní akce
datum akce: 01.12.2019

Přijďte se za námi naladit na příjemnou předvánoční atmosféru. Slavnostní rozsvícení vánočního…

Předvánoční koncert - Štěpánští koledníci

Kulturní akce
datum akce: 14.12.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace