10. schůze rady - 6.5.2019

Rada městyse | vloženo: 09.05.2019

Výpis z usnesení z 10. schůze rady - 6.5.2019

 

Usnesení č. 3/10/2019

Rada městyse vzala na vědomí podnět občana k vyřešení majetkoprávního sporu s občanem ve věci pozemku.

Usnesení č. 4/10/2019

Rada městyse schválila smlouvu o užití veřejného prostranství za  účelem provozování zábavných atrakcí na hody 2019  mezi městysem jako vlastníkem nemovitosti a panem ...jako uživatelem, kdy nájem za provozování lunaparku činí 66.000,- Kč.

Usnesení č. 5/10/2019

Rada městyse schválila licenční smlouvu mezi městysem jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha, kdy předmětem je provozování předmětu ochrany – užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu. Odměna OSA celkem 27 580,-Kč.

Usnesení č. 6/10/2019

Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě mezi Městysem Moravská Nová Ves a Megawaste, s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1. Dodatkem ke smlouvě se mění cena za sběr a dopravu odpadu 200301 na skládku se stanovuje na 15273,- Kč/svoz/2 auta. Likvidace odpadu 200301 se stanovuje na 980,- Kč/t.

Usnesení č. 7/10/2019

Rada městyse schválila smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2019 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Městem Břeclav. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Městu Břeclav na dokrytí provozních a mzdových nákladů v souladu s plněním závazku veřejné služby k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb (50 Kč/občan obce).

Usnesení č. 8a/9/2019

Rada městyse schválila Mandátní smlouvu 304/19 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, Břeclav na provedení výběrového řízení na akci Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí, II.etapa. Cena za práce činí 15.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 8b/9/2019

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na akci Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí, II.etapa.

Usnesení č. 8c/9/2019

Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a splnění kvalifikace na akci Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí, II.etapa,, kdy osloveni budou: STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, Hodonín; F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26 23 60 61; se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4; JS – abacus s.r.o., IČO: 26288591, se sídlem Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 69317; Jaroslav Činčala, IČO: 47651849, se sídlem Vělopolí 76, 739 59 Střítež; Ing. Radek Prosecký, IČO:69680051, se sídlem Slovácká 713, 691 44, Lednice.

Usnesení č. 8d/9/2019

Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek z těchto zástupců: Marek Košut, Igor Antal, Jakub Luňák (náhradníci Eva Gréeová, Petra Frýdková, Rostislav Silný).

Usnesení č. 9/9/2019

Rada městyse vzala na vědomí informaci Základní školy Moravská Nová Ves o úrazech žáků za březen 2019.

Usnesení č. 10/10/2019

Rada městyse schválila Rozpočtové opatření 3/2019, kdy rozpočtové příjmy ve výši 48 832 500,- Kč budou navýšeny o 1 377 500,- Kč,- Kč a budou činit 50 210 000,- Kč.  Rozpočtované výdaje ve výši 43 374 100,- Kč budou po navýšení o 925 000,- Kč činit 44 299 800,- Kč. Položka financování bude činit 4 906 600,-Kč.

Usnesení č. 11a/10/2019

Rada městyse schválila poskytnout peněžitý příspěvek na sportovní akci „Turnaj Vinných mušek 2019“ konanou dne 29.6.2019 ve výši 3000,- Kč a o bezplatné zapůjčení stanu, lavic a stolů na tuto akci.

Usnesení č. 11b/10/2019

Rada městyse doporučila ZM uvolnit z rozpočtu peněžitý příspěvek na sportovní akci „Turnaj Vinných mušek 2019“ konanou dne 29.6.2019 ve výši 3000,- Kč. 

Usnesení č. 12/10/2019

Rada městyse neschválila žadateli povolení zpevnění obecního pozemku pro parkování na pozemku parc.č. 64/1.  

Usnesení č. 13/10/2019

Rada městyse schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1660 o výměře 95m2 v k.ú. Moravská Nová Ves.                                                                                                           

Usnesení č. 14/10/2019

Rada městyse schválila úhradu dopravy autobusem na divadelní představení pro seniory. Představení Loutka se uskuteční dne 18.6.2019 v Brně v divadle u Tří knížat. Cena dopravy je cca 5 000,- Kč


Přílohy:

Nejbližší akce

Zájezd pro seniory - Dvorní divadlo Brno

Kulturní akce
datum akce: 27.11.2019

Městys Moravská Nová Ves pořádá pro seniory zájezd do Dvorního divadla v Brně na divadelní…

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s mikulášským jarmarkem

Kulturní akce
datum akce: 01.12.2019

Přijďte se za námi naladit na příjemnou předvánoční atmosféru. Slavnostní rozsvícení vánočního…

Předvánoční koncert - Štěpánští koledníci

Kulturní akce
datum akce: 14.12.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace