1. schůze rady - 5.11.2018

Rada městyse | vloženo: 06.11.2018

Výpis usnesení z 1. schůze rady - 5.11.2018

 

Usnesení č. 3/1/2018

Rada městyse schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2018_158450 mezi Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel) a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 (OSA). Jedná se o autorskou odměnu ve výši 4896,- Kč za hudební produkci na Vinobraní.

Usnesení č. 4/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o poskytování hostingových služeb mezi společností ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ:00672416, jako dodavatelem, a městysem jako odběratelem, kdy předmětem smlouvy je dodávka datového prostoru k programovým modulům odběratele a zajištění podmínek GDPR.   

Usnesení č. 5/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě PS 16000233 mezi městysem jako vlastníkem vodovodu a společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2933/2, Hodonín, kdy předmětem smlouvy je doplnění nájemce nemovitosti parc.č. 879.                                                                                                                  

Usnesení č. 6/1/2018

Rada městyse schválila smlouvu č. 9551670717 o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětímezi městysem jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ:28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí – odběrné místo Výmol K/2737/1. Cena za dodávku elektřiny 1057,- Kč/MWH ročně.

Usnesení č. 7/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod MORAVA, se sídlem Jahodová ulice 60, Brno jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy předmětem smlouvy je navýšení ceny díla projektu „Sklepy Pod Náspem – komunikace a kanalizace“ o 372 469,- Kč bez DPH z důvodu přeložky plynu, která nebyla součástí původního VŘ.

Usnesení č. 8/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi společnost VHS Břeclav s.r.o., IČ:42324149, se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy předmětem smlouvy je úprava ceny díla projektu „Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR 4“ o + 1 198 219,76 Kč bez DPH z důvodu započtení více a méně prací na díle.

Usnesení č. 9/1/2018

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves dočasné financování školního asistenta MŠ z prostředků zřizovatele.

Usnesení č. 10/1/2018

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Mateřské školy Moravská Nová Ves o změně ceny obědů. Od 1.12.2018 dochází k úpravě ceny stravného v rámci doplňkové činnosti ze současných 69 Kč na 72 Kč za jeden odebraný oběd.

Usnesení č. 11/1/2018

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves, z.s. o konání akce přístupné veřejnosti – Dívčí vínek 3.11.2018 od 19.00do 03.00 hodin dne následujícího.

Usnesení č. 12/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí Protokol o provedení revize knihovního fondu, která byla provedena od 30.8.2018 do 11.9.2018.

Usnesení č. 13/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh Základní školy Moravská Nová Ves na vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dle inventarizace za rok 2017.

Usnesení č. 14/1/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila poskytnout příspěvek ve výši 15.000,- Kč žadatelce na dopravu na tři mezinárodní závody ve fitness s reprezentačním týmem ČR.

Usnesení č. 15/1/2018

Rada městyse schválila prodloužení nájmu bytu č. 3 do 31.12.2019.

Usnesení č. 16/1/2018

Rada městyse schválila odstranění dvou smrků před rodinným domem na ul. Anenská č.p. 560, stromy mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod méně než 80 cm. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu.

Usnesení č. 17/1/2018

Rada městyse schválila provedení ořezu vrby před rodinným domem č.p. 23 v parku u nádraží. 

Usnesení č. 18/1/2018

Rada městyse schválila povolení stavební úpravy vjezdu a parkování před domem č.p. 19.. 

Usnesení č. 19/1/2018

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Moravská Nová Ves, z.s., IČ:07509251, se sídlem Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves ve výši 48 900,- Kč.  


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace