3. schůze rady - 11.12.2018

Rada městyse | vloženo: 12.12.2018

Výpis usnesení ze 3. schůze rady - 11.12.2018

 

Usnesení č. 3/3/2018

Rada městyse schválila dodatek smlouvy mezi městysem M.N.Ves (objednatel) a společností Megawaste kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za likvidaci a svoz odpadu č. 200307 (kontejnerový svoz ze sběrného dvora) na 1250,- Kč/t a 2095,- Kč za vývoz kontejneru.

Usnesení č. 4/3/2018

Rada městyse schválila jmenování členů školské rady.

Usnesení č. 5/3/2018

Rada městyse schválila smlouvu o účinkovánímezi Domem kultury Hodonín, p.o., a Městysem Moravská Nová Ves. Jedná se o účinkování divadelního souboru Svatopluk dne 10.12.2018 v 19.00 h v sále sokolovny.Cena za představení činí 1000,- Kč vč. DPH + 12 % z hrubé tržby za vstupenky, min. však 300 Kč brutto.

Usnesení č. 6/3/2018

Rada městyse schválila zadat zakázku na dodávku elektřiny a zemního plynu do budov Městyse Moravská Nová Ves a jím zřizovaných příspěvkových organizací, společnosti E.ON Energie, s nabídkovou cenou za dodávku elektřiny pro rok 2019 ve výši 489 924,64 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za dodávku zemního plynu ve výši 625 218,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/3/2018

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností Deratizace4D, s.r.o., kdy předmětem smlouvy je celoplošná deratizace obce. 

Usnesení č. 8/3/2018

Rada městyse schválila záměr pronájmu části nemovitosti parc. č. 4048/1 o výměře 3000 m2.

Usnesení č. 9/3/2018

Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves ve výši 118 000,- Kč, kdy podpora je poskytována na opravu soch sv. Václava a sv. Floriána na prostranství před kostelem. 

Usnesení č. 3a/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3b/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu Mateřské školy Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3c/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu Základní školy Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3d/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves ve výši 7 190 000,- Kč.

Usnesení č. 3e/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek Mateřské škole Moravská Nová Ves ve výši 1 990 000,- Kč.

Usnesení č. 3f/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek Základní škole Moravská Nová Ves ve výši 2 578 000,- Kč.

Usnesení č. 3g/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3h/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled Mateřské školy Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3i/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled Základní školy Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3/5/2019

Rada městyse schválila smlouvu o reklamní činnosti mezi městysem M.N.Ves (zhotovitel) a společností Modrý Projekt s.r.o. Smlouva se uzavírá na jednorázovou akci – Ples městyse 12.1.2019.


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace