Historie


Z historie

Nížina podél řeky Moravy patří k prastarým sídelním oblastem naší vlasti. Také na katastru dnešní Moravské Nové Vsi se vystřídali lidé doby kamenné i doby bronzové a sídlili tady patrně též Keltové či Germáni. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1261, kdy je zde kolonizační ves patřící velehradskému klášteru, nazývaná Waltersdorf. O více než století později došlo ke změně názvu na Nová Ves. Co se ale nezměnilo, bylo časté nebezpečí ničivých nájezdů z uherské strany hranice, které tu trvalo až do počátku 18. století a vesnici bránilo v rozvoji. Lidská vůle k životu se však nedá potlačit. Roku 1807 se Nová Ves stala městečkem, jež v roce 1911 dostalo dnes již charakteristický přívlastek Moravská.

Jak vypadala Nová Ves koncem 19. a začátkem 20. století? Půdorys tvořila dlouhá ulice, která se rozšiřovala v místech, kde se křižují silnice břeclavsko-hodonínská a prušánsko-kopčanská. Na hlavní ulici bydleli zámožnější rolníci. Dělila se stejně jako dnes na Horní a Dolní konec.

V roce 1900 bylo v obci 476 domů s téměř 2 400 obyvateli. Hlavní výrobním prostředkem a zdrojem obživy byla půda. Významný byl také chov dobytka a v chovu koní patřila Nová Ves mezi nejúspěšnější obce Moravského Slovácka. V 19. století vzrůstal také význam vinařství a vinohradnictví.

I přes převažující zemědělskou výrobu rozrůstal se v Nové Vsi průmysl. Byl zde největší parní válcový mlýn v republice, velká cihelna, pila, továrna na výrobu ohýbaného nábytku, mlékárna, výrobna vinných sudů.

Název městys užívá Moravská Nová Ves opět od roku 2007.

Kam dál?

Informace