Aktuality


Zveřejněno 31. 5. 2023

Aktuality ze schůze rady z 30.5.2023

Pro větší informovanost občanů se Rada městyse rozhodla, že bude na webu zveřejňovat aktuality ze svých schůzí. 

 

Rada městyse se sešla v úterý 30. května 2023 a projednala zejména tyto záležitosti:

 

Připravuje se rekonstrukce radnice

Rada schválila plán veřejné zakázky na stavební úpravy radnice, kdy by přibližně do konce července měl být vybrán zhotovitel stavby a od září by se mělo začít realizovat, celá rekonstrukce by měla trvat přibližně 9-12 měsíců a očekáváme, že bude městys stát cca 20 milionů vč. DPH. Úřad bude po dobu rekonstrukce provizorně přemístěn do levého křídla sokolovny.

Rozpočtové opatření č.3

Rada městyse projednala návrh rozpočtového opatření, kterým se navádí do rozpočtu 11 milionová dotace z MMR na likvidaci stavební suti po tornádu. Podobně se do rozpočtu městyse zahrnou příjmy z pojistného plnění ve výši 6,3 milionu, které se radnici podařilo ještě vyzískat za škody při tornádu. Tyto příjmy pak budou použity na plánované investiční akce už v tomto roce.

Projednání dotací 

Rada schválila smlouvu s Jihomoravským krajem, kterým nám byla přiznána dotace ve výši 120.000 Kč na uspořádání Dne lidových řemesel. Radní současně schválili podání žádosti o dotace z MMR na rekonstrukci komunikace v ulici K Záhumní a na vybudování cyklostezky na Prušánky. Obě stavby už jsou naprojektovány a mají stavební povolení.

Oprava sochy T.G.Masaryka

Radní schválili smlouvu o dílo s Univerzitou Pardubice, kdy nám pod vedením docenta Jakuba Ďoubala zrekonstruují a zakonzervují sochu 1. československého prezidenta za cenu 70.000 Kč bez DPH. Opravená socha se poté vrátí na okraj parku na náměstí.

Projednání dopravních omezení 

Městys byl informován o chystané opravě vozovky v úseku od motorestu U Husára směr Tvrdonice, úsek zde bude uzavřený od 5.6 do 11.9.2023, objížďka povede přes Moravskou Novou Ves.

V rámci pracovních setkání zástupců radnice a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje byly projednávány možnosti oprav krajských komunikací v naší obci. V měsíci červnu (14.-26.6.) dojde k první z oprav krajských silnic, a to v úseku ul. Sadové od mostu po hřbitov, kde dojde k vyfrézování  a novém položení vrchních vrstev komunikace.  Provoz zde bude během stavebních prací řízen kyvadlově pomocí semaforů.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace