Aktuality


Zveřejněno 28. 12. 2023

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Městyse Moravská Nová Ves č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška 3/2023 o poplatku ze psů

Vážení občané,
na základě dezinformací šířících se na sociálních sítích informujeme, že problematika nedodržení lhůty 15 dnů pro uveřejnění obecně závazné vyhlášky před účinností byla konzultována s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a nemá vliv na účinnost nové vyhlášky.
Z toho vyplývá, že občané by měli platit to, co stanovuje nová vyhláška od 01.01.2024. V městysi Moravská Nová Ves byl stanoven poplatek za odpad ve výši 840,- Kč za osobu a poplatek za psa 200,- Kč (100,- Kč pro osoby strarší 65 let) tak, jak stanovuje OZV.

Sbírka právních předpisů územní samosprávných celklů

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace