Aktuality


Zveřejněno 13. 11. 2023

Ořez stromořadí sloupovitých habrů

Městys Moravská Nová Ves prováděl v posledních dnech pomocí odborné firmy ořez stromořadí sloupovitých habrů /Carpinus betulus Fastigiata/ na ul. Dolní a Hlavní. Od výsadby bylo v těchto porostech provedeno během let několik řezů. Koruny byly vyřezány na kotlovitou korunu, což vedlo k rozšíření korun do dnešního stavu. V poslední cca 7 letech byl porost zcela bez údržby. Nyní byly koruny stromů ořezem zúženy, aby dále nezasahovaly do silnice a budov. Byl tedy brán zřetel zejména na bezpečnost okolí.  Tento druh dřeviny dosahuje výšky až 18 m a šířky 15m. Během ořezu bylo nutno přistoupit k radikálnímu ořezu výšky koruny snížením o téměř  o 2/3 (bez výšky kmene), a to z důvodu potřeby zatvarování korun na stálou výšku a šířku. Dosud se koruna otevírala do tvaru písmene V. Aktuálně byl tedy řez proveden na starý původní řez a byl brán ohled na průměr řezu větve, řezné rány jsou po řezu ošetřovány. Životnost těchto stromů zde může být  i 50 let, pokud však bude zajištěna jejich pravidelná údržba. Stromy z jara obraší, dojde k bujnému nárustu výhonů a na podzim se zatvarují se zahuštěním koruny na výšku 2-3 m. Stromy by po tomto ořezu mohla už dále udržovat svojí dostupnou technikou naše příspěvková organizace Služby. To je záměr celého stromořadí.

Jiří Fila, ředitel p.o. Služby Moravská Nová Ves

 

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace