Územní plán Moravská Nová Ves

Zpráva o uplatňování Územního plánu Moravská Nová Ves

 

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 29.9. 2008 Územní plán Moravská Nová Ves, který nabyl účinnosti dne 18.10.2008.

Územní plán 

Výkres základního členění území

Výkres vodního hospodářství

Výkres veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Výkres předpokládané zábory půdního fondu

Výkres energetika a spoje

Výkres doprava

Textová část - odůvodnění

Textová část

Oznámení o vydání veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Odůvodnění pořizovatele

Koordinační výkres

Hlavní výkres


Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 23.3. 2011 změnu č.1 Územního plánu Moravská Nová Ves, která nabyla účinnosti dne 12.4.2011.

Změna číslo 1

Oznámení platnosti změny číslo 1

Odůvodnění pořizovatele

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres vodní hospodářství

Výkres záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Výkres energetika a spoje

Změna číslo 1 územního plánu Moravská Nová Ves

Odůvodnění změny číslo 1 územního plánu Moravská Nová Ves

 

Dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu městyse Moravská Nová Ves, Stavebním úřadu v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

 

 


Nejbližší akce

Setkání ženských sborů

Kulturní akce
datum akce: 14.10.2017

Muzikál Popelka na ledě

Kulturní akce
datum akce: 31.10.2017

Městys MNV pořádá pro své seniorské spoluobčany nad 60 let zájezd na muzikál Popelka na ledě, který…

Podzimní otevřené sklepy 2017

Kulturní akce
datum akce: 04.11.2017

Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve všechny vinaře, příznivce i milovníky kvalitního moravského…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace